Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Bekymret for en ansatt?

 

Det mangler ikke på bekymringer overfor en kollega eller en ansatt i arbeidslivet. Men terskelen fra bekymring til handling er høy for mange. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen. Ved å utsette samtalen får kollegaen din enda flere muligheter til å utvikle et problem. «Den nødvendige samtalen» er leder sitt verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring. Men som kollega kan du bruke tipsene under for å vise at du bryr deg om kollegaen din. Ta praten i dag!

 

 

 

 

 

En bekymring kan være knyttet til tegn og symptomer som f.eks:

 • Endringer i fravær; økende sykefravær, fraværsmønster (mandagsfravær, etter ferier o.l.), kommer ofte sent, mange avbrekk, forsvinner fra arbeidsplassen, fravær uten gyldig grunn m.m
 • Endringer i atferd; store humørsvingninger, sløv, irritert, aggressiv, trist, nedstemt, samarbeidsproblemer, trekker seg unna, nedstemt m.m.
 • Endringer i arbeidsutførelse; nedsatt yteevne, nedsatt kvalitet, slurv og feil, ukonsentrert, interesseløs og likegyldig, overaktiv m.m.

 

Det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et rus- eller spillproblem. Det kan handle om andre ting som f.eks. en vanskelig livssituasjon, psykiske lidelser eller at man er i en nær relasjon til en med rus- eller spillproblem. Poenget er at man snakker med kollegaen sin for å vise at man ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp.

 

Her får du noen tips om hva som er lurt å huske på når du skal ta en samtale:

Forberedelse

Sett deg et mål for samtalen. Hva vil du oppnå?

 • Formidle en bekymring
 • Bidra til åpenhet og dialog
 • Skape en mulighet for endring

 

Senk ambisjonene for hva den første samtalen skal føre til. Det viktigste er å fortelle at det du opplever gjør deg bekymret. Ikke forvent innrømmelser. Din oppgave er ikke å identifisere et problem eller stille diagnose, men å reagere på endringer som fører til negative konsekvenser for arbeidssituasjonen.

 

Hva er grunnen til at du er bekymret? Hva har du observert?

 • Konkrete hendelser
 • Endringer og signaler du har registrert ved fravær, atferd, jobbutførelse eller andre rusrelaterte signaler

 

Gjennomføring av samtalen

 • Fortell hva saken gjelder – vær konkret
 • Hold deg til fakta og egne observasjoner
 • Bruk jeg-form, ikke vi
 • Skap trygghet
 • Lytt til vedkommende. Lytt mer enn du snakker selv
 • Still åpne spørsmål fremfor å komme med påstander. Påstander fører til forsvar og benektelser

 

Mulige reaksjoner

 • Uforstående, nekte, bortforklare, bagatellisere
 • Sinne, tårer, taushet
 • Beskyldninger, bebreidelser og unnskyldninger
 • Fortvilelse eller lettelse

 

 Uansett reaksjon har samtalen satt i gang følelser og tanker hos vedkommende.

 

Avslutning av samtalen

 • Avslutt samtalen dersom den låser seg, du har uansett satt i gang en prosess
 • Oppsummer samtalen
 • Har vi forstått hverandre
 • Hva er vi enige om
 • Legg opp til at vedkommende selv tenker løsninger
 • Kontakte andre ressurspersoner i mellomtiden for råd

 

Avtal en ny samtale. Sett av nok tid men vær åpen for å avslutte tidligere dersom dere ikke kommer videre. Det er bedre å ta en pause til å tenke gjennom på hver sin kant det som er blitt sagt, og fortsette samtalen senere.

 

 

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du vår veileder i Akan-modellen.


Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close