Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Bekymret for en ansatt?

Er du bekymret for at en medarbeider har et rus eller spillproblem? Eller har du den vage magefølelsen om at noe ikke er helt greit hos en ansatt? Lurer du på om du skal snakke med henne? Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge relasjonen. Ved å utsette samtalen får kollegaen din enda flere muligheter til å utvikle et problem. «Den nødvendige samtalen» er leder sitt verktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring. Men som kollega kan du bruke tipsene under for å vise at du bryr deg om kollegaen din. Ta praten i dag!

En bekymring kan være knyttet til tegn og symptomer som f.eks:

 • Endringer i fravær; økende sykefravær, fraværsmønster (mandagsfravær, etter ferier o.l.), kommer ofte sent, mange avbrekk, forsvinner fra arbeidsplassen, fravær uten gyldig grunn m.m
 • Endringer i atferd; store humørsvingninger, sløv, irritert, aggressiv, trist, nedstemt, samarbeidsproblemer, trekker seg unna, nedstemt m.m.
 • Endringer i arbeidsutførelse; nedsatt yteevne, nedsatt kvalitet, slurv og feil, ukonsentrert, interesseløs og likegyldig, overaktiv m.m.

Det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et rus- eller spillproblem. Det kan handle om andre ting som f.eks. en vanskelig livssituasjon, psykiske lidelser eller at man er i en nær relasjon til en med rus- eller spillproblem. Poenget er at man snakker med kollegaen sin for å vise at man ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp.

 

Her får du noen tips om hva som er lurt å huske på når du skal ta en samtale:

Forberedelse

Sett deg et mål for samtalen. Hva vil du oppnå?

 • Formidle en bekymring
 • Bidra til åpenhet og dialog
 • Skape en mulighet for endring

Senk ambisjonene for hva den første samtalen skal føre til. Det viktigste er å fortelle at det du opplever gjør deg bekymret. Ikke forvent innrømmelser. Din oppgave er ikke å identifisere et problem eller stille diagnose, men å reagere på endringer som fører til negative konsekvenser for arbeidssituasjonen.

 

Hva er grunnen til at du er bekymret? Hva har du observert?

 • Konkrete hendelser
 • Endringer og signaler du har registrert ved fravær, atferd, jobbutførelse eller andre rusrelaterte signaler

 

Gjennomføring av samtalen

 • Fortell hva saken gjelder – vær konkret
 • Hold deg til fakta og egne observasjoner
 • Bruk jeg-form, ikke vi
 • Lytt til vedkommende
 • Still åpne spørsmål fremfor å komme med påstander. Påstander fører til forsvar og benektelser

 

Mulige reaksjoner

 • Uforstående, nekte, bortforklare, bagatellisere
 • Sinne, tårer, taushet
 • Beskyldninger, bebreidelser og unnskyldninger
 • Fortvilelse eller lettelse

Uansett reaksjon har samtalen satt i gang følelser og tanker hos vedkommende.

 

Avslutning av samtalen

 • Avslutt samtalen dersom den låser seg, du har uansett satt i gang en prosess
 • Oppsummer samtalen
 • Har vi forstått hverandre
 • Hva er vi enige om
 • Kontakte andre ressurspersoner i mellomtiden for råd. Ring Akan kompetansesenter
 • Avtal en ny samtale

Ønsker du å vite mer om dette? Mer finner du vår veileder i Akan-modellen.MENY