Bekymret for en medarbeider/kollega? – 3 tips for hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen | Akan.no

Bekymret for en medarbeider/kollega? – 3 tips for hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen

I Akan kompetansesenter mottar vi daglig henvendelser til vår veiledningstelefon. En stor andel av disse er ledere eller andre som ringer inn fordi de er bekymret for en medarbeider eller kollega. De mistenker rus eller avhengighetsproblematikk, men vet ikke hvordan de skal håndtere situasjonen. Vi erfarer at det er mange som bruker mye tid på å bekymre seg. Veien til handling blir ofte for lang.


Det er viktig å reagere når man er bekymret

Rus og spilleproblematikk er tabubelagte områder. Vi er redde for å bryte inn i privatlivets fred, og vi er redd for reaksjonen vi får når vi tar dette opp. Det er menneskelig å være usikker i slike situasjoner. Men den dagen en medarbeiders/kollegas atferd går ut over arbeidet, er det grunn til å reagere fordi

 • det kan handle om sikkerhet på jobben, arbeidsmiljøet og bedriftens omdømme
 • ved å vente vil problemet bare vokse seg større
 • det dreier seg om livskvaliteten til den det gjelder og dennes pårørende

I bunn og grunn handler dette også om å se sine medarbeidere og kolleger.


3 tips for å gjennomføre den nødvendige samtalen

1. Forbered deg

 • Sett deg et mål for samtalen, f.eks. å formidle en bekymring (ikke forvent noen form for innrømmelse!)
 • Tenk gjennom årsaken til hvorfor du er bekymret? Hva har du konkret observert?
 • Tenk på hva du vil si, og hva du ikke vil si
 • Bestem deg for hvordan du vil invitere til samtalen og hvor den skal gjennomføres. Ofte er det lurt å velge et sted hvor dere ikke kan bli forstyrret

2. Gjennomfør samtalen

 • Fortell hva saken gjelder. Hold deg til fakta og egne observasjoner (så sant det er mulig)
 • Bruk jeg, ikke vi
 • Skap trygghet. Lytt! Still åpne spørsmål, unngå påstander
 • Ikke still diagnose! Ikke bli terapeut. Sett grenser dersom samtalen blir for privat
 • Avslutt samtalen dersom den låser seg
 • Avtal alltid nytt tidspunkt for samtale

Vær forberedt på at mange samtaler må til før du får en erkjennelse av hva dette konkret gjelder. Uansett utfall av den første samtalen, vil den sette i gang en prosess hos den det gjelder.

3. Vær tilgjengelig etter samtalen
Det er ikke uvanlig at den du har snakket med ønsker en prat etter å ha tenkt seg om litt. Da er det viktig at du er tilgjengelig.


Leder har ansvar

Det er viktig å bygge en bedriftskultur hvor man ser på det å gi bekymringsmelding som ivaretakelse. Da legger man grunnlag for raskere reaksjoner. Vi har mange eksempler på arbeidstakere som i ettertid sier de er glad de endelig «ble sett» og ble gitt mulighet for endring. Selve samtalen er det leder som har ansvar for å gjennomføre.


Rus og avhengighet i arbeidslivet

 • Én av fire har opplevd en situasjon hvor en kollega har hatt problemer knyttet til rus eller spill siste år. Dette kom fram i en undersøkelse vi i Akan kompetansesenter gjennomførte på forsommeren blant 1200 virksomheter. Undersøkelsen viser at problemer med rus og avhengighet forekommer i alle sektorer i arbeidslivet.
 • Folkehelseinstituttet og Sirus fant i 2009 at 24 % sier de har vært sløve på jobb pga bakrus én eller flere ganger siste år
 • Skutle, Buvik og Iversen fant i 2009 at 1 av 4 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng

På https://akan.no/den-nodvendige-samtalen/ kan du finne mer informasjon om samtalen og du typiske tegn du kan se etter.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.