Bent Høie kommer på Akan-dagene – gjør du? | Akan.no

Bent Høie kommer på Akan-dagene – gjør du?

Helse- og omsorgsministeren kommer på Akan-dagene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KfR-nestleder Olaug Bollestad presenterer utdrag fra regjeringens alkoholstrategi som lanseres om kort tid.

Målet er å redusere alkoholforbruket i befolkningen med minst 10 prosent innen 2025 sammenliknet med 2010. Dette er en del av WHOs globale handlingsplan for forebygging og begrensning av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases, NCD).

-Skal vi nå målet om 10 prosent reduksjon i alkoholforbruket innen 2025, må alle bidra, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i april i år da han inviterte til å komme med innspill til strategien.

-Dette gleder vi oss til, og er stolte av at statsråden velger å lansere strategien på Akan-dagene. Det er en viktig strategi og det er et stort behov for kunnskap om hva som virker og hvilke virkemidler som finnes, sier direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

Arbeidslivets parter er en prioritert arena når det gjelder bevissthet rundt holdninger til alkohol og verdien av alkoholfrie arenaer.

-Derfor er det ekstra gledelig at også statsråden fra arbeids- og sosialdepartementet kommer for å lansere strategien, sier Ege.

Alkoholstrategien skal være en forebyggingsstrategi der også tidlig innsats vil være viktig. Det er helt i tråd med hva Akan kompetansesenter anbefaler arbeidslivet.

-Ett av våre innspill til strategien er nettopp å spre kunnskap om de virkemidler som finnes og som fungerer godt. Akan-modellen er ett eksempel på et slikt virkemiddel, avslutter Ege.

Du kan lese mer om Akan-dagene 2020 og melde deg på på våre nettsider

 

 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.