Dataspill | Akan.no

Dataspill

«Det er jo derfor folk fortsetter å spille. Det er jo det at man tilhører et samfunn der samfunnet faktisk trenger deg. Det er ikke lett å få det utenfor PC-da. For mange: At folk faktisk savner deg og trenger deg og setter pris på at du er der du er.»

Sitatet er hentet fra studien «Problematisk spilleatferd», gjennomført av Akan kompetansesenter 2012. Dataspilling er en aktivitet som for mange oppleves som både underholdende og utviklende. Teknologien har i dag kommet så langt at enkelte spill minner mer om en film, hvor du som spiller er med på å styre handlingen (for eksempel at du er treneren til ditt favoritt-fotballag). Det som kjennetegner mange dataspill er at du kan bygge opp et alter ego, eller en karakter, som blir mer og mer oppslukende etter hvert som ferdighetene og kunnskapsnivået øker. For de aller fleste er dette en aktivitet som de har kontroll over, men for andre blir denne interessen en besettelse som tilsidesetter andre nødvendige aktiviteter, som jobb, famille, venner m.m.

«Jeg satt på jobben og ventet, drømte. Jeg planla strategier for hva jeg skulle gjøre når jeg kom hjem.»
Dersom man mistenker at en atferdsendring, eller andre tegn på endringer, hos en medarbeider skyldes dataspill, er det viktig at leder tar en bekymringssamtale i form av den nødvendige samtalen så tidlig som mulig. Unngå en moraliserende tilnærming, og vis forståelse for hvor stor plass dataspill har i vedkommendes liv. Dataspillproblemer kan utgjøre et sikkerhetsproblem og et økonomisk problem for arbeidsplassen ved at medarbeideren er trøtt og ukonsentrert, og viser tegn til nedsatt arbeidskapasitet. Det er viktig å ta tak i, og følge opp de arbeidsrelaterte endringene.

Veileder i Akan-modellen

 

 

 

Relevante artikler, sider
og verktøy