Doping | Akan.no

Doping

Hva er doping?

I dagligtale blir doping gjerne forstått som bruk av medikamenter tatt i den hensikt at de skal gi en prestasjonsfremmende effekt, eller gi et slankere, mer muskuløst utseende. De hyppigste anvendte dopingmidlene er muskeloppbyggende preparater (f.eks. anabole androgene steroider), vekstfaktorer (f.eks. veksthormon) og stimulerende midler (f.eks. efedrin). I tillegg er det ikke uvanlig at dopingbrukere benytter ulike hormonmodulerende stoffer i et forsøk på å redusere potensielle bivirkninger ved bruk av dopingstoffer som påvirker hormonsystemet.

 

Hvem bruker dopingmidler?

Det er en utfordring å skulle beskrive brukere av doping utenfor idretten. På 1970- til 1990- tallet ville man kanskje kategorisert det som en slags subkultur som var å finne på små treningssentre hvor brukerne ofte var iøynefallende med voluminøse kropper.

I dag, om lag 30-40 år etter, har det skjedd en drastisk endring i både det subkulturelle og det kroppslige når det gjelder brukere av doping. Dopingbruk er ikke lenger forbeholdt mannlige kroppsbyggere, men finnes blant begge kjønn, i alle aldre og samfunnslag og mange skiller seg ikke ut fra mengden utseendemessig slik de gjorde tidligere. Det er likevel grunn til å tro at hovedvekten av brukere er menn mellom 20 og 40 år.

 

doping

Konsekvenser av dopingmidler

Ethvert stoff som kan gi en ønsket effekt, kan også gi en uønsket effekt. Om, når og hvilke bivirkninger som oppstår avhenger av individuelle forskjeller, stofftype, mengde, kombinasjonsbruk og tid med bruk. Inntak av sentralstimulerende midler kan øke energien og produktiviteten, men samtidig svekke vurderingsevnen. Bruk av anabole androgene steroider kan i tidlig fase gi mindre behov for søvn, oppstemthet, mer energi og selvtillit, men bruken er også assossiert med humørsvingninger og aggressiv adferd. Etter endt bruk kan man få problemer med redusert energi, depresjoner og søvnforstyrrelser.

Har du spørsmål om doping kan du kontakte Dopingkontakten. Akan og Antidoping Norge har et samarbeid som har som formål å sikre at du som arbeidsgiver får den informasjonen og oppfølgingen du trenger om noen av dine ansatte bruker doping. Du kan bestille foredrag og informasjonsmateriell fra Akan og Antidoping Norge.

doping

Dopingkontakten:

Samtale- og informasjonstjeneste om doping, trening og/eller mestring. Tjenesten bemannes av personer med psykologisk og idrettsfaglig kompetanse, og besvarer tanker/spørsmål om doping, kropp, selvbilde, trening og mestring.

Vi er tilgjengelig på telefon 800 50 200

E-post: dopingkontakten@antidoping.no 

Chat: antidoping.no/dopingkontakten.

Åpningstider er tirsdag-fredag 11-18.

 

Steroideprosjektet:

Steroideprosjektet er et nasjonalt prosjekt som jobber for å gjøre behandlingstilbudet til brukere av AAS bedre og mer tilgjengelig. Tjenesten tilbyr brukere og pårørende en enkel måte å få kontakt med helsetjenestene på telefon eller et møte. Her kan de få informasjon om hva behandling kan bestå av, og også hjelp til å komme inn i behandling dersom de ønsker det.

Vi er tilgjengelig på telefon eller SMS på 469 59 791

Nettsider:  www.steroidelab.no

E-post: steroider@ous-hf.no

Relevante artikler, sider
og verktøy