Eksempler og maler | Akan.no

Eksempler og maler

 

Vi gjør oppmerksom på at eksemplene og malene kun skal fungere som utgangspunkt og at de må tilpasses den enkelte virksomhet og gitt situasjon.

Eksempel på policy/kjøreregler for rusmiddelbruk og spill i Virksomheten AS

A short example of a drug and alcohol policy in english

 

Mal til individuell Akan-avtale

Mal for advarsler

Mal for advarsel basert på brudd på Akan-avtale

 

Maler for kjøreregler laget spesielt for bygg- og anleggsbransjen

Norsk versjon

Polsk versjon

Litauisk versjon

Engelsk versjon