Eksempler og maler

 

Vi gjør oppmerksom på at eksemplene og malene kun skal fungere som utgangspunkt og at de må tilpasses den enkelte virksomhet og gitt situasjon.

Eksempel på kjøreregler SMB Virksomheten AS

Eksempel på policy for rusmiddelbruk og spill i Virksomheten AS

A short example of a drug and alcohol policy in english

 

Mal til individuell Akan-avtale

Mal for advarsler

Mal for advarsel basert på brudd på Akan-avtale

 

Maler for kjøreregler laget spesielt for bygg- og anleggsbransjen

Norsk versjon

Polsk versjon

Litauisk versjon

Engelsk versjon