Gode råd for hvordan følge opp ansatte med Akan-avtaler når de jobber hjemme? | Akan.no

Gode råd for hvordan følge opp ansatte med Akan-avtaler når de jobber hjemme?

Publisert: 30.03.2020

Akan kompetansesenter har samlet våre råd for oppfølging i denne spesielle perioden under ett. Rådene er til deg som er leder, til bedriftshelsetjenesten, til deg som er kollega og til deg som har en Akan-avtale.

Akkurat nå har store deler av Norge hjemmekontor, noen er i karantene og mange er permittert som en følge av Koronaviruset. For ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk kan dette by på store utfordringer. Og ledere må tenke nytt for å følge opp ansatte på avstand.

Det er vanskeligere å se hverandre og vise omsorg når vi nå jobber distansert og fra hvert vårt hjem. Samtidig er det viktigere enn noen gang. Derfor må vi finne andre måter å se hverandre på. Vi har alle et felles ansvar for å håndtere endringene og skape så mye trygghet og stabilitet som mulig. Da blir det lettere for oss. Rådene finner du på forsiden av vår nettside www.akan.no Her finner du også kontaktinformasjon til oss i Akan kompetansesenter og en rekke hjelpetjenester

Du kan også klikke deg direkte inn på våre råd her


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.