Hvis det er sluttsummen på kassalappen som teller …. | Akan.no

Hvis det er sluttsummen på kassalappen som teller ….

Kvittering

Fortell meg hva du jobber med, og jeg skal si deg hvem du er. Du kjenner deg kanskje igjen i at når du møter nye mennesker så er «hva jobber du med?» noe av det første du spør om, eller blir spurt om. Min opplevelse er at arbeid og kompetanse er noen av de sterkeste identitetsmarkørene i det norske samfunnet. Og kanskje (dessverre) også en verdimarkør.

Hva skjer hvis medarbeideren din går fra å være økonomen Ingvild, til spilleavhengige Ingvild, eller fra sykepleieren Christian til rusavhengige Christian? Har Ingvild og Christian sunket i verdi og havnet i billigkroken?

Når mennesker møter utfordringer i livet så er ikke det det samme som å miste sin faglige kompetanse og erfaring. En økonom mister ikke kompetansen sin fordi hun har et gjeldsproblem. En sykepleier mister ikke arbeidserfaringen sin fordi han har et rusproblem. Men selv for din aller beste medarbeider kan disse utfordringene stå i veien for at han eller hun klarer å dra nytte av kompetansen og erfaringen for å gjøre en god jobb. Ikke for alltid, men her og nå.

Det er ikke så rart at det er lett å tenke at det enkleste og beste for virksomheten er at Ingvild og Christian ikke lenger kan beholde jobben. Et ønske om å håndtere situasjonen raskt og effektivt er forståelig. Ingvild og Christian er ikke kvitt problemet, men de er i hvert fall ikke ditt problem lenger. Og du slipper å bruke unødvendig mye tid og ressurser. Men har du egentlig valgt minste motstands vei?

Jeg håper ingen av oss måler verdien av et menneske i kroner og øre som en slags forbruksvare i butikken. Det blir både feil og for enkelt. Det å hjelpe medarbeidere handler også om etiske, moralske vurderinger. Og det påvirkes også av følelsesmessige, relasjonelle og medmenneskelige aspekter. Men la oss være kyniske et lite øyeblikk og kun tenke økonomi og penger.

 

Får du regnestykket til å gå opp?

La oss si Ingvild eller Christian blir sagt opp. Hvor mye koster en oppsigelsesprosess? Hvor mye tid og ressurser kreves for å rekruttere en erstatter? Hvor mye koster det deg å drive opplæring av den nyansatte? Hvor mange kroner vil det potensielt koste deg å bygge opp den kunnskapen, kompetansen og erfaringen Ingvild og Christian bidro med?

Dersom det til syvende og sist er slik at det er sluttsummen på kassalappen som teller, så vil enhver forbrukerøkonom fortelle deg at det er det god økonomi å ta seg bryet med å regne på kiloprisen og ikke bare se på stykkprisen før du handler.

På samme måte er det verdt å ta seg tid til å vurdere hva slags hjelp du som arbeidsgiver kan tilby en medarbeider med utfordringer knyttet til rus og spill. Om medarbeideren din takker ja til et tilbud om hjelp, støtte og oppfølging fra deg som arbeidsgiver, så vil tiden fremover også medføre en kostnad for virksomheten. Det er også ressurskrevende. Men det kan være den mest lønnsomme og verdifulle investeringen, både for deg, Ingvild og Christian, er at de fortsatt får lov til å være økonom og sykepleier når noen spør «Hva jobber du med?»

Klikk her om du lurer på hvordan du kan hjelpe en medarbeider med et rus- eller spilleproblem.


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.