Krisemelding fra sjefen midt i fredagstaco'n! | Akan.no

Krisemelding fra sjefen midt i fredagstaco’n!

“Hei! Det er krise! Lønnsutbetalingen har ikke gått igjennom. Rimelig upopulært nå som ferien og helligdagene starter. Dette må fikses ASAP! Jeg får ikke tak i Espen, og jeg er på fjelltur uten PC-en. Kan du ta det?”

 

Æsj.. Skulle ha skrudd av pushvarsel på Teams som jeg har sagt til meg selv minst 500 ganger, tenker du. Men nå har du sett den. Trond ser at du har sett den.

Du har nettopp tatt første slurk av glass nummer to. For én gangs skyld har du tatt ut noen av de altfor mange avspaseringstimene dine og skal selv ha ferie med familien. Du har lukket døra inn til hjemmekontoret. Det som en gang var ment som en pandemi-provisorisk pult fra IKEA inne på gjesterommet. Du svarer kort; “Ok!”

 

Er det så farlig, da?

Med vinglasset i hånda går du og setter deg på kontorstolen, og logger på. Burde ha kjøpt en god kontorstol i det minste, tenker du, før du tar en ny slurk. Mens systemet kobler seg opp ser du på glasset og tenker: “Er det egentlig greit at jeg jobber nå som jeg har drukket?”

Vi har en policy om at det ikke er lov å være påvirket i arbeidstiden? Gjelder den egentlig på hjemmekontoret?

Du begynner å skrive på en ny melding;

Hei Trond, jeg har drukket et par glass vin, så strengt tatt skal jeg vel ikke jobbe?… [hvisker ut]

Når sjefen sier det er krise, så er det krise. Du er tross alt ikke kirurg eller pilot.

 

Den dagen det ikke går bra

Rekk opp hånda alle som har jobbet litt på kveldstid med vinglasset på bordet. Dette skjer i arbeidslivet. Det er vel ikke veldig uvanlig å ta seg et glass vin på kveldstid mens man gjør unna noen e-poster eller skrive ferdig den rapporten i ro og fred etter at ungene har lagt seg? Det går vel stort sett bra. Risikoen er liten, men i ytterste konsekvens kan kostnaden være stor.

Menneskelige feil kan også skje uten at alkohol er med i bildet. Som da Oljefondet tjente en halv milliard kroner på en manuell feil. Men for refleksjonens skyld; Dersom vi bytter ut «tjente» med «tapte», og det viste seg at den ansatte var påvirket av alkohol? Hva da?

Hva gjør dere den dagen det ikke går bra? Hvem har ansvaret, og hvilke konsekvenser får det når det skjer noe galt med lønnsutbetalingene, når e-poster med sensitiv informasjon kommer på avveie eller det skjer en svikt i viktige sikkerhetsrutiner?

 

Hva med hjemmekontoret?

Vi opplever at stadig flere virksomheter tar kontakt med oss og spør om hvordan økt bruk av hjemmekontor vil ha betydning for de interne retningslinjene for bruk av rus og spill. Disse er gjerne skrevet før hjemmekontor med stor fleksibilitet ble en del av arbeidshverdagen vår.

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem som trer i kraft fra 1. juli 2022. Der tydeliggjøres det blant annet at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor, som ved arbeid på arbeidsplassen. Mange virksomheter har retningslinjer som sier at det ikke er tillatt å være påvirket i arbeidstiden. I lys av de nye forskriftsendringene, betyr det i praksis at hjemmekontoret allerede er inkludert i de rammene mange virksomheter har i dag. Det er økt bevissthet og kjennskap blant ansatte og ledere som betyr noe.

Som ved øvrig HMS-arbeid ligger jobben i å få formidlet budskapet, og forstå det i praksis. I situasjonen over burde kanskje medarbeideren sagt ifra. Det ville være å følge policyen i praksis. Om leder likevel ga beskjed om å utføre oppgaven og noe skulle gå galt, så ville ansvaret ligge på leder og ikke den enkelte medarbeideren.

 

Les også: Hva er en policy for rusmiddelbruk- og spill?


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.