Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Policy for rusmiddelbruk og spill

kjoreregler

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

 

Dette kan en policy inneholde:

Policyen bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:
• I arbeidssituasjoner og på arbeidsplassen
• I sosiale situasjoner som relateres til jobb som jobbreise, representasjon, fester/konferanser m.m.
• På fritiden som kan få negative konsekvenser for jobben i form av nedsatt kvalitet, fravær, svekket sikkerhet og omdømme.
Videre bør en policy beskrive:
• Hva som skjer hvis policyen ikke følges
• Hvordan leder kan ta opp en bekymring
• Hva slags hjelp virksomheten tilbyr ansatte med problemer

 

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det i et forum der både ledelse og ansatte er representert.
• Hvilke sosiale situasjoner har vi hvor vi drikker alkohol sammen, og hva forventes av oss?
• Hva skal til for at vi tør å si ifra hvis man opplever noe ubehagelig?
• Har vi egne bestemmelser som gjelder for vår virksomhet og våre yrkesgrupper eks. sikkerhetsklareringeringer, helsepersonelloven, attester m.m.?
• Har vi situasjoner eller ansattgrupper som er mer risikoutsatte?
• Hvordan skal vi håndtere eksempelvis alkohollukt, bakrus og bruk av hasj på fritiden?

 

Gjør policyen kjent

Når dere er enige om innholdet, er det viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

• Informer om policyen og snakk om innholdet. Hva betyr dette for oss?
• Bruk gjerne Akans dilemmafilmer og verktøy som inspirasjon.
• Inkluder innholdet i det øvrige HMS- og IA-arbeidet, virksomhetens verdier og kultur
• Benytt gjerne arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder til å reflektere rundt teamet.

 

Dersom policyen ikke følges

Ledere må være trygge i å vite hva de skal gjøre dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:
• Ta en samtale så raskt som mulig og finn ut hva som har skjedd. Ofte er en samtale nok til å sette i gang endring.
• Gi en advarsel
• Ved ruspåvirkning må vedkommende sendes hjem på en forsvarlig måte.
Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00.

Du kan også finne mer i vår veileder i Akan-modellen.


MENY