Policy for rusmiddelbruk og spill | Akan.no

Policy for rusmiddelbruk og spill

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill  hjelper deg i slike situasjoner, bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

 

Innhold i en policy:

Policyen beskriver virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 

Videre bør en policy beskrive:

 

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det.  Ta med både ledelse og ansatte i diskusjonen.

 

Gjør policyen kjent i virksomheten

Det er viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

 

Dersom policyen ikke følges

Det er leders ansvar å reagere dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:

Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Her finner du et eksempel på policy

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss.

Relevante artikler, sider
og verktøy