Policy for rusmiddelbruk og spill | Akan.no

Policy for rusmiddelbruk og spill

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill  hjelper deg i slike situasjoner, bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

 

Innhold i en policy:

Policyen beskriver virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 • I arbeidstid og på arbeidsplassen
 • I sosiale anledninger relatert til jobb som jobbreise, representasjon, fester, konferanser m.m.
 • I fritiden som påvirker jobben i form av nedsatt kvalitet, høyere fravær, svekket sikkerhet og omdømme.

 

Videre bør en policy beskrive:

 • Hva som skjer hvis policyen ikke følges
 • Hvordan leder kan ta opp en bekymring
 • Hva slags hjelp virksomheten tilbyr ansatte med problemer

 

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det.  Ta med både ledelse og ansatte i diskusjonen.

 • I hvilke sosiale anledninger drikker vi alkohol sammen, og hva forventes av oss?
 • Har vi en kultur som gjør at vi tør å si fra dersom man opplever noe ubehagelig?
 • Finnes det bestemmelser som gjelder for vår virksomhet og våre yrkesgrupper eks. sikkerhetsklareringeringer, lovverk, attester m.m.?
 • Er det situasjoner eller ansatte som er mer risikoutsatte?
 • Hvordan skal vi håndtere alkohollukt og bakrus på jobb, og bruk av cannabis på fritiden?

 

Gjør policyen kjent i virksomheten

Det er viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

 • Informer om policyen og snakk om innholdet. Hva betyr dette for oss?
 • Bruk gjerne Akans dilemmafilmer og verktøy som inspirasjon.
 • Inkluder innholdet i det øvrige HMS- og IA-arbeidet, virksomhetens verdier og kultur
 • Benytt gjerne arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder til å reflektere rundt temaet.

 

Dersom policyen ikke følges

Det er leders ansvar å reagere dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:

 • Ta en samtale så raskt som mulig og finn ut hva som har skjedd. Ofte er en samtale nok til å sette i gang endring
 • Gi en advarsel
 • Ved ruspåvirkning må vedkommende sendes hjem på en forsvarlig måte

Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Her finner du et eksempel på policy

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller send oss en direktemelding.

Relevante artikler, sider
og verktøy