Policy for rusmiddelbruk og spill | Akan.no

Policy for rusmiddelbruk og spill

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

 

I en policy:

Policyen bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 • I arbeidssituasjoner og på arbeidsplassen
 • I sosiale situasjoner som relateres til jobb som jobbreise, representasjon, fester/konferanser m.m.
 • På fritiden som kan få negative konsekvenser for jobben i form av nedsatt kvalitet, fravær, svekket sikkerhet og omdømme.

 

Videre bør en policy beskrive:

 • Hva som skjer hvis policyen ikke følges
 • Hvordan leder kan ta opp en bekymring
 • Hva slags hjelp virksomheten tilbyr ansatte med problemer

 

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det på en møteplass der både ledelse og ansatte er representert.

 • Hvilke sosiale situasjoner har vi hvor vi drikker alkohol sammen, og hva forventes av oss?
 • Hva skal til for at vi tør å si ifra hvis man opplever noe ubehagelig?
 • Har vi egne bestemmelser som gjelder for vår virksomhet og våre yrkesgrupper eks. sikkerhetsklareringeringer, helsepersonelloven, attester m.m.?
 • Har vi situasjoner eller ansattgrupper som er mer risikoutsatte?
 • Hvordan skal vi håndtere eksempelvis alkohollukt, bakrus og bruk av hasj på fritiden?

 

Gjør policyen kjent i virksomheten

Når dere er enige om innholdet, er det viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

 • Informer om policyen og snakk om innholdet. Hva betyr dette for oss?
 • Bruk gjerne Akans dilemmafilmer og verktøy som inspirasjon.
 • Inkluder innholdet i det øvrige HMS- og IA-arbeidet, virksomhetens verdier og kultur
 • Benytt gjerne arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder til å reflektere rundt teamet.

 

Dersom policyen ikke følges

Ledere må være trygge i å vite hva de skal gjøre dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:

 • Ta en samtale så raskt som mulig og finn ut hva som har skjedd. Ofte er en samtale nok til å sette i gang endring.
 • Gi en advarsel
 • Ved ruspåvirkning må vedkommende sendes hjem på en forsvarlig måte.

Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Her kan du finne eksempel på policy

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss.

Veiledningstelefonen og chatten er åpen:

Mandag 12.00 – 14.30

Tirsdag til fredag 09.00 – 14.30

Relevante artikler, sider
og verktøy