Policy for rusmiddelbruk og spill | Akan.no

Policy for rusmiddelbruk og spill

Hva gjør du dersom det lukter alkohol av en kollega og dere er på vei ut i et møte? En policy for rusmiddelbruk og spill kan hjelpe deg i slike situasjoner, samtidig som den bidrar til et trygt arbeidsmiljø og ivaretar virksomhetens gode omdømme.

 

I en policy:

Policyen bør beskrive virksomhetens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 

Videre bør en policy beskrive:

 

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det på en møteplass der både ledelse og ansatte er representert.

 

Gjør policyen kjent i virksomheten

Når dere er enige om innholdet, er det viktig at policyen gjøres kjent og forstått blant alle ansatte.

 

Dersom policyen ikke følges

Ledere må være trygge i å vite hva de skal gjøre dersom policyen ikke følges. Reaksjonen vil avhenge av hva som har skjedd og hva som står i deres policy og arbeidsreglement. Mulige reaksjoner kan være:

Husk at hensikten med en policy er å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Her kan du finne eksempel på policy

Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss.

Veiledningstelefonen og chatten er åpen:

Mandag 12.00 – 14.30

Tirsdag til fredag 09.00 – 14.30

Relevante artikler, sider
og verktøy