Mange må seile sin egen sjø. Det er ikke sånn vi jobber.  | Akan.no

Mange må seile sin egen sjø. Det er ikke sånn vi jobber. 

 Ja, å se etter muligheter når livet blir et nummer for stort, det er mye av det Akan-arbeid handler om. At du kan fortsette i jobben mens du gjenvinner mestring ut av problemer med rus eller spill, er et tilbud om hjelp som jeg er stolt av å være en del av.  

 

Godt sjømannskap og en trygg nødhavn i stormen 

I norsk arbeidsliv har Akan i 60 år jobbet for at arbeidsgivere og arbeidstakere skal spille på lag for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Veien finner vi sammen, gjennom kunnskap, erfaring og viljen til å bry seg og hjelpe. 

For hvem kan si at jeg gjennom livet aldri har opplevd både storm og uvær? Nettopp da, i tider når det blåser som verst, er det viktig å ha en nødhavn i sikte, og finne et trygt sted å fortøye.  

Arbeidsplassen, med de gode kollegaene, er for mange et slikt sted. Men ikke alle opplever det slik. Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre! 

 

Nødvendig kunnskap for sikker sjøferdsel 

«Det er mye ukunnskap der ute», sa en behandler i en samtale med forskeren i et av våre prosjekter. For i jakten på de gode løsningene, må vi gjennom kunnskap og erfaring danne oss best mulig grunnlag for de rådene og anbefalingene vi gir.  

Manglende kunnskap både hos pasienten og arbeidsgiver, er et av flere hindre for samarbeid på arbeidsplassen, mente behandlerne. Rus- og spilleproblemer er fortsatt veldig vanskelig å snakke om. Både for den som sliter, og de rundt.  

 

Innspill fra hjelpemannskapet 

Rapporten «Sammen om endring. Rusbehandling og arbeidsliv» har gitt oss innspill fra rusbehandlere i spesialisthelsetjenesten, som både åpner for muligheter og synliggjør kjente hindre for å gi og ta imot hjelp.   

«Arbeid er blant topp tre for hva som er viktigst blant våre pasienter» var gjennomgangstonen blant behandlerne. Der kunnskap, tid og fleksibilitet åpner for muligheter til hjelp, er fordommer, skam og frykt for å miste jobb og anseelse til hinder.   

 

Ha redningsbøyen klar, og ikke nøl med å bruke den  

Å oppleve å bli tatt imot og hjulpet i land, har for mange betydd enormt mye gjennom de ulike tidsepokene vi har eksistert.

Allikevel har mange opplevd å måtte seile sin egen sjø. Drevet vekk fra sine faste holdepunkter. Vi er enige om at det ikke er vår modell. Det handler om å bry seg, snakke med og involvere, fremfor å overse og snakke om.  

 

Innspill fra deg som har stått i stormen 

Nå er vi i gang med et nytt og viktig forskningsprosjekt i regi av Folkehelseinstituttet og Akan kompetansesenter. Til det ønsker vi å komme i kontakt med deg som er, eller i løpet av de siste fem år har vært, i et oppfølgingsløp gjennom en individuell Akan-avtale. Kjenner du noen, eller er du selv interessert?  

Les om prosjektet, og hvem du kan kontakte her.

For det handler om å spille på lag, og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle.  Det er Akan 2023. 


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.