Morgendagens arbeidsliv vil fortsatt handle om mennesker | Akan.no

Morgendagens arbeidsliv vil fortsatt handle om mennesker

– Det er stort trykk på både innovasjon og digitalisering i næringslivet. Jeg tror det medmenneskelige aspektet kommer til å forsterkes når mye digitaliseres. Mennesker trenger å bli sett, hørt og få anerkjennelse, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge.

Coor er en internasjonal virksomhet med nærmere 9 300 medarbeidere i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Belgia. I Norge har Coor rundt 1 700 ansatte og holder til på Lysaker, en kort togtur fra Oslo sentralstasjon. Coor er en av Nordens ledende facility management leverandører og leverer tjenester og kunnskap innen tre hovedområder; kontortjenester, eiendomsservice og strategisk rådgivning.

 

#TaPraten

Utheim deltok i podkasten #TaPraten høsten 2019 i en episode som omhandlet sosial bærekraft, et tema Coor er svært opptatt av. På sine hjemmesider skriver Coor at sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser for et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe, og leve uten diskriminering av noe slag. Videre skrives det at når mennesker faller ut av arbeidslivet, vil det gi negative konsekvenser for fellesskapet. Med andre ord er mye av det Coor står for, og jobber med, i tråd med Akans verdier.

 

 

– Jeg mener at det å drive med sosial bærekraft er en vinn-vinn-situasjon. Min drivkraft er ikke kun å tenke på bunnlinjen. Det er ikke det som trigger meg. Jeg jobber og satser på sosial bærekraft fordi det er positivt for samfunnet og for de ansatte, sier Utheim.

At arbeidsplassen kan bidra til å gjøre en forskjell er kjent for mange. I Akan-sammenheng sier man ofte at arbeidsplassen er en unik arena for forebygging, mye fordi det nettopp er på arbeidsplassen vi ser hverandre daglig, og har en mulighet til å stoppe negativ utvikling på et tidlig tidspunkt. Ett av de viktigste verktøyene som finnes er den nødvendige samtalen – at man snakker sammen dersom man går med en bekymring, eller en dårlig magefølelse, som handler om at det er noe som ikke stemmer.

 

#jegbryrmeg

Utheim var tidligere konsulent i en annen bransje før han ble headhuntet til Coor. Først til stillingen som forretningsutvikler, så ble han finansdirektør, og til slutt ble han administrerende direktør. Når han rekrutterer til Coor, har han helt klare forventninger

– I vår virksomhet ønsker vi å gjøre ting bedre, hjelpe hverandre og ikke minst unngå spisse albuer. Når jeg rekrutterte til ledergruppen var det helt avgjørende å få på plass mennesker som deler det verdisynet vi har her og hva vi skal bidra til. Gjennom en intern satsning som heter #jegbryrmeg fokuserer vi på at vi skal bry oss om hverandre, om kunder og leverandører og ikke minst samfunnet rundt oss. Det å bry seg om andre – ja, det er en kultur jeg mener vi både er i ferd med å skape, og som vi utvilsomt skal styrke i årene som kommer. For å få til denne kulturen, jobber Coor svært aktivt med Akan-arbeid i egen virksomhet

– Vi har et velfungerende Akan-¬utvalg som møtes jevnlig gjennom året. Hvert kvartal setter vi nye tema på agendaen. I løpet av første kvartal var for eksempel den nødvendige samtalen tema.

I Coor, som i mange andre virksomheter og bransjer, er Akan-arbeid en naturlig måte å jobbe med og å ta vare på, den aller viktigste ressursen man har; menneskene som jobber der. Arbeidslivet fortsetter å utvikle seg raskt, spesielt med tanke på teknologi, men Utheim er fortsatt sikker i sin sak; morgendagens arbeidsliv vil fortsatt handle om mennesker.

 

NB: Du møter blant annet Nikolai Utheim på Akan-dagene 2020. 


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.