Nettbasert kurs om pengespill | Akan.no

Nettbasert kurs om pengespill

Antall henvendelser på veiledningstelefonen som handler om pengespill, har økt med nesten femti prosent det siste året. Pengespillproblematikken er aktuell – også for arbeidslivet. Derfor tilbyr Akan kompetansesenter nå et nettbasert kurs om pengespill beregnet nettopp på arbeidslivet.

Gjennom flere år har etterspørselen om mer kunnskap om pengespill vært økende. Både pengespill som fenomen, og hvordan arbeidslivet kan forebygge og håndtere problematikken. Mange av telefonene er ganske fortvilede, og det er liten tvil om behovet for økt kunnskap.

Arbeidslivet er også den største arenaen for å bistå, og ikke minst en arena som kan bidra til rask endring hos den enkelte. Det er mye god samfunnsøkonomi i å forebygge der vi kan og håndtere der vi må.

Nettkurset Arbeidsliv og pengespillproblematikk er ment å bistå både ledere og arbeidstakere.

Kurset gir kunnskap om hvilke utfordringer den enkelte kan oppleve og hvordan spillingen kan gå utover arbeidsforholdet. Det gir også oversikt over pengespillområder, hva faktisk pengespill er for noe og hvilke typer spill som skaper flere problemer enn andre. Det gis informasjon om ulike typer tilbud og behandling til den som sliter med utfordringer.

Nettkurset Arbeidsliv og pengespillproblematikk er et samarbeid mellom Akan kompetansesenter KoRus-Øst og Lotteritilsynet, som blant annet har ansvar for regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer.

Du kan teste din spilladferd på jegspiller.no

Du kan også lese mer om pengespill på våre nettsider 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.