Pengespill | Akan.no

Pengespill

«Når jeg oppdaget pengespill på internett, det var som… himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn på sirkus, julaften og alle høytidsdager samtidig. Og det er nå jeg virkelig begynner å tape. Hundrevis av kroner hvert sekund.»

 

Sitatet er hentet fra Akan kompetansesenters prosjektrapport «Problematisk spilleadferd i Arbeidslivet», (Dahlgren 2012) og beskriver en aktivitet som er spennende, engasjerende og lar spilleren lett glemme tid og sted. Konsekvensene kan være fatale for spilleren med tap av arbeid og relasjoner, og med ett livslangt gjeldsproblem. Dette er en utfordring for norske arbeidsplasser som opplever at nære kolleger får problemer av en art som mange ikke har forutsetning for å forstå.

Tidligere ble spillavhengighet ofte forbundet med det å ha en svak karakter eller besettelse og mani. Ordet spillegalskap ble brukt. Etter hvert som man forsto at enkelte fortsatte å spille på tross av de negative konsekvensene spilleren opplevde, kom man til den erkjennelsen at dette kunne føre til en tvangslidelse eller avhengighet, på lik linje med alkohol og narkotika.

Pengespillavhengighet er i dag en diagnose man finner både i amerikanske og europeiske diagnosesystemer. Med andre ord, det er ikke galskap men avhengighet.

Det å utvikle en pengespillavhengighet er et samspill mellom personlige disposisjoner og hvordan spillet er konstruert for å gi spilleren sterke følelsesopplevelser og spenning.  Dette handler blant annet om tiden mellom innsats og respons. Vi snakker i dag om farlige og kanskje ufarlige spill. Eksempel på ufarlig spill er lotto med lang tid mellom innsats og respons. Farlige spill kan være casino på nett med kort tid mellom innsats og svar, og med mange nesten-vinn opplevelser. I tillegg er innsatsen tåkelagt i form av utenlandsk valuta og kreditt.

Det å ha ett pengespillproblem har ofte flere faser fra en vinne- og spenningsfase, til en litt mer desperat fase hvor spillet ofte kan være motivert av et ønske om å vinne tilbake det tapte. Det kan ofte handle om store beløp.

For arbeidslivet kan dette bli et problem fordi vedkommende er ukonsentrert på jobb, fravær kan øke og i enkelte tilfeller begås underslag for kunne spille videre. Akan kompetansesenter får ukentlige telefonhenvendelser fra bekymrede ledere og kolleger som mistenker pengespillproblematikk hos en medarbeider.

 

Akan modellen og spillavhengighet.

Det er viktig at arbeidslivet tar pengespillproblemer på alvor. Det lar seg gjøre å tilby en individuell Akan-avtale for å støtte medarbeidere med pengespillavhengighet. Det som skiller en Akan-avtale hvor pengespill er årsak, fra en Akan-avtale om rusproblematikk, er hjelp til å få økonomien på rett spor. Tiltak som hjelp med økonomisk rådgivning, og hjelp til å søke gjeldssanering kan være viktig å få på plass før, eller parallelt med behandling. Arbeidsplassen kan sørge for å lage automatiske trekk fra lønnen slik at nødvendige utgifter som strøm, husleie m.m blir betalt. Bedriftshelsetjeneste eller vedkommendes fastlege kan henvise vedkommende til behandling, og det finnes i dag dyktige fagmiljøer som jobber med forskjellige behandlingsformer av pengespillavhengighet.

 

Spillbehandling.no

På spillbehandling.no kan du teste deg selv og få en tilbakemelding på spilleatferden din. Du får også mulighet til å melde deg på fjernbasert behandling av spilleavhengighet. Dette er et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger henvisning fra lege for å delta.

Fjernbasert behandling for spilleavhengige er et tre-måneders program bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og ukentlige telefonsamtaler. Ved oppstart vil man få opprettet brukerkonto i www.minhelse.no og det er via denne kontoen den skriftlige kommunikasjonen vil foregå. Telefonsamtalene vil finne sted på dagtid, til en fast dag og tid i uken – etter avtale.

Egeninnsats og motivasjon vektlegges, og den enkeltes målsetting er utgangspunktet for endringsprosessen. Tilbudet er rettet mot pengespillproblematikk, og det er 18-års aldersgrense for å delta. Behandlingen er organisert som et prosjekt, og det er kostnadsfritt å delta. Tilbudet er finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

 

Nyttige lenker:

www.hjelpelinjen.no

www.spillbehandling.no

www.spillavhengighet.no

www.spillkontroll.no

www.jegspiller.no

Relevante artikler, sider
og verktøy