Nytt år, med blanke ark og fargestifter til | Akan.no

Nytt år, med blanke ark og fargestifter til

Julen er over og vi er allerede i god gang med 2016. Nytt år gir, som kjent, nye muligheter. Muligheter til å realisere nyttårsforsett for de som har det, og for virksomheter til å nå sine mål. I Akan kompetansesenter skal vi fortsette å tilby ledere og medarbeidere kunnskap og verktøy som setter dere i stand til å hindre og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill på en systematisk og god måte på arbeidsplassen.

I år har vi følgende nyheter å by på:

 

Nye brosjyrer
Vi har to rykende ferske brosjyrer Til deg som er leder med personalansvar og Veileder i nulltoleranse. Den siste brosjyren er utarbeidet i tett samarbeid med regionale verneombud (RVO) i bygg og anlegg, som også har finansiert den. Brosjyrene vil være en del av RVO-enes HMS-rådgivning.

 

Ofte stilte spørsmål
Hvis du brukte vår veiledningstjeneste i fjor, fikk du kanskje med deg at vi kartla i hvilken grad dere som bruker veiledningstjenesten var tilfredse med responstid og veiledningen dere fikk. Det var gledelig for oss å se at tilbakemeldingene var svært positive. Vi mottok også noen innspill til forbedringer, som vi tar med oss i vårt videre arbeid. Ett av dem var å publisere spørsmål og svar, av mange omtalt som FAQ – frequently asked questions, for å gi enda lettere tilgang på informasjon mange spør om. Dette vi du snart finne på våre nettsider.

 

Verktøy for forebygging av spillproblemer 
Finansiert av Lotteritilsynet, er vi i gang med å utvikle et verktøy for forebygging av penge- og dataspillproblemer til bruk for ansatte i norske virksomheter. Verktøyet vil gi informasjon om spillproblemer, gi indikasjoner på om arbeidstakeren selv har spillproblemer, samt informasjon og veiledning i hvordan spillproblemer kan håndteres.  For tiden er første versjon til utprøving i to store norske virksomheter. Siste fase, fram til lansering før sommeren, vil verktøyet bli justert i tråd med innspill fra utprøvingen.  Verktøyet vil bli lansert på et seminar før sommeren. Vi kommer tilbake med invitasjon og dato.

 

ALOR-nettverk utvides stadig
I samarbeid med regionale kompetansesenter rus (KoRUS) og lokale behandlingsaktører tilbyr vi regionale nettverk for arbeidsliv og rus (ALOR). Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Her møtes man for å dele erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Nettverket finnes i Oslo – Akershus, hvor neste samling er 16. februar,  Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Vestfold, Telemark, Buskerud, Alor Agder.  Alor Østfold er under planlegging.

 

Evaluering
NHOs årskonferanse, Remix Det nye arbeidslivet, belyste teknologiske muligheter og konsekvensene disse har for arbeidslivet. I tillegg til verktøyet som skal forebygge spillproblemer, har vi så langt utviklet digitale verktøy som BalanceDilemmaverktøy, og Dialogverksted.

Da Akan fylte 50 år i 2013, fikk vi mye ros for at vi hadde utvikles oss i tråd med arbeidslivets behov.  Det skal vi fortsette med. Vi er derfor glade for at det i statsbudsjettet for 2016 fastslås at Akan skal evalueres for å se på utviklingsmuligheter og hvordan Akan kan bidra til å møte utfordringene i et arbeidsliv i stadig endring. Selv ser vi muligheter til å bruke teknologi for å tilgjengeliggjøre våre tjenester til langt flere virksomheter. Dette vil være tidseffektivt for både brukerne og oss.

 Med ønske om et godt nytt år og realisering av mange muligheter!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.