Hva er Drikkeprat? | Akan.no

Hva er Drikkeprat?

Drikkeprat er en enkel og engasjerende måte å diskutere hvordan dere har det når dere drikker sammen i sosiale anledninger med jobben. (risikoanalyse av virksomhetens alkoholkultur.) Hensikten (med Drikkeprat er å skape medvirkning fra de ansatte når det gjelder å) er å gi alle medarbeiderne mulighet til å fortelle hvordan de har det når dere drikker sammen og hvordan de ønsker at ubehagelige situasjoner skal håndteres. (beskrive opplevd og ønsket kultur.) Det bidrar til trygghet og tilhørighet. Samtidig får diskusjonene i Drikkeprat fram hvorvidt policy og praksis henger sammen. Drikkeprat består av:

  1. En kartlegging av hvilke samlinger dere har i virksomheten hvor dere drikker sammen, som for eksempel reiser, representasjoner, fester m.m.
  2. En vurdering av eventuell risiko for ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet, omdømme m.m.
  3. Gir et grunnlag for å formulere, revidere eller gjøre virksomhetens policy kjent

Drikkeprat kan gjennomføres av virksomheten selv, avdelingsvis eller med grupper av ansatte som har like referanser til jobbrelatert drikking som ledere, ansatte som reiser mye eller representerer ofte. Drikkeprat kan også ledes av rådgivere fra Akan kompetansesenter.

 

Gå til Drikkeprat