Spillbasert læring i Coor | Akan.no

Spillbasert læring i Coor

Coors verktøy

Koronapandemien har tvunget frem digitalisering i de alle fleste ledd og mange er allerede godt kjent med digitale læringsplattformer. Akan kompetansesenter har flere digitale verktøy tilgjengelig på akan.no, men Coor er en virksomhet som har tatt steget videre og inkludert Akan-tematikken i en egen spillmodul, tilgjengelig for alle medarbeidere. Det gir gode resultater.

 

Reelle situasjoner og aktiv læring

Læring assosieres gjerne med et klasserom, der man får påfyll av informasjon, fakta og praktiske tips til hvordan løse ulike situasjoner. I tråd med tiden ser vi imidlertid en fremvekst av flere digitale løsninger som gjør det samme, men på en mer interaktiv måte. I 2020 startet Coor samarbeidet med Attensi for å utvikle opplæringsmoduler innen helse, miljø- og sikkerhet. Rus og avhengighet er ett av temaene i dette verktøyet.

– Forskning viser at spillbasert trening har god effekt når det gjelder atferdsendring. Tidlig i pandemien la vi inn moduler knyttet til renhold, kantine og smittevern, men i senere tid har vi nå inkludert Akan som en egen modul, forteller Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor.

Utheim forteller at læring ofte blir svært teoretisk, men at spillmodulen legger bedre til rette for medvirkning til egen læring gjennom bruk av reelle situasjoner.

– En situasjon du må ta stilling til er for eksempel at en kollega lukter alkohol. Hva skal «Per» gjøre og hvor kan han henvende seg med sin bekymring? De som bruker modulen får flere svaralternativer og er det feil, så kan man ta det på nytt for å lære. Dette bidrar til en reell atferdsendring, sier Utheim.
I spillmodulen som omhandler Akan, har de utviklet et løp for ledere og et for alle medarbeidere. Her finnes det innhold knyttet til policy, samtalen og bekymring. Mange av de som har vært gjennom modulen synes det er nyttig.

– Hittil så har ca. 20 prosent av medarbeiderne prøvd spillmodulen. Målet innen sommeren er at 40 prosent skal ha tatt i bruk verktøyet. Det som er interessant er at 97 prosent av de som har prøvd, synes det var lærerikt. Av de som har prøvd det, har over 80 prosent av avvikene blitt fanget opp i neste runde. Det er gode tall som viser at denne formen for læring gir gode resultater, forteller Utheim.

Det er nok fortsatt slik at temaer som alkohol, spill, narkotika og medikamenter fortsatt oppfattes som tabu å snakke om i arbeidslivet. Å sette disse temaene inn i en interaktiv spillmodul er gunstig.

– At disse temaene er med i spillmodulen gir medarbeidere en mulighet til å reflektere over disse temaene og hvis man har en bekymring, så får man vite hva man kan gjøre med den og hvor man skal henvende seg, sier Utheim.

 

Ledere må gå foran som gode eksempler

I Coor er det over 40 ulike nasjonaliteter. For medarbeidere som ikke jobber på kontor, men som er ute på lokasjoner og ikke har samme tilgang på PC eller mobil, forteller Utheim at de har plassert Ipader slik at medarbeidere kan gjennomføre spillmodulene. Men for å nå ut til alle medarbeidere, må lederne gå foran som gode eksempler.

– Vi er nødt til å “walk the talk”. Jeg ønsker at dette er noe alle medarbeidere skal prøve seg frem på og for å få til det trenger vi ledere som snakker dette opp og er ambassadører. I et ledermøte nylig satte vi av 20 minutter til å spille, etterfulgt av en diskusjon etterpå. Vi er helt avhengige av at ledelsen går foran som et godt eksempel og bruker dette selv før vi ønsker at medarbeidere gjøre det, avslutter Utheim.

Ønsker du å vite mer om hvordan Coor jobber med Akan? Nikolai Utheim har gjestet podkasten #TaPraten ved to anledninger. Episodene kan du lytte til HER. Du finner også et intervju med Utheim i fjorårets Akan-magasin.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.