Akan-dagene: Mulighetene er der så lenge vi ser hver enkelt | Akan.no

Akan-dagene: Mulighetene er der så lenge vi ser hver enkelt

Anniken Frimann har jobbet på IKEA i 16 år og i ti av dem innenfor HR. Hun har lang erfaring fra å bidra til at enkeltmennesker får tilbake troen på seg selv og blir motivert til å skape de endringene som må til for å beholde jobben. Møt Anniken på Akan-dagene 2020.

IKEA har et ønske å se hele menneske. Vår grunnlegger Ingvar Kamprad sa: ” Alle kan gjøre feil». Det som er viktig for oss i IKEA er at vi lærer av feilene våre slik at vi unngår å gjenta dem. Og når man finne en annen løsning, så blir den ofte bedre enn den opprinnelige. Vi ønsker å bidra til å hjelpe våre medarbeidere om de har det vanskelig, og sammen skape en bedre løsning. En individuell Akan-avtale er en av de løsningene vi kan tilby, sier Anniken.

Hun jobber som Co worker relation specialist, sentralt på IKEA, har vært Akan-kontakt, og er nå Akan-veileder for HR på IKEA.

Hva er så en Akan-avtale? En individuell Akan-avtale knyttet til rus- og avhengighet er en frivillig avtale mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiveren din. Det er ikke en behandlingsavtale, men en arbeidsrelatert oppfølgingsavtale. Akan-avtalen skal ivareta begge parters interesser, både dine individuelle behov for hjelpetiltak og virksomhetens hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Anniken mener viktigheten av individuelle Akan-avtaler i praksis betyr at de er tilpasset den enkelte medarbeider.

-Nøkkelen til en god Akan-avtale, er at avtalen er individuell, tilpasset den medarbeideren det gjelder. Utfordringene og behovene er forskjellig for hver person. Det er også viktig å inkludere ressurspersonene rundt den det gjelder, finne motivasjonen og støtte opp om denne, samt å ha klare forventninger til medarbeideren, mener hun.

 

IKEA er kjent for å ta vare på miljøet – og på menneskene som jobber der. De tydelige rammene en Akan-avtale gir, kan bidra til at medarbeideren kommer seg ut av rus og avhengighet. Og til sjuende og sist også bidra til at vedkommende beholder jobben.

-Som arbeidsgiver er vi med på å minske risikoen for at våre ansatte faller ut av arbeidslivet. Og gjennom individuelle Akan-avtaler har vi et verktøy som hjelper oss til positive endringer, sier Anniken Frimann.

Hun mener Akan-avtalen med sine tydelige rammer, sammen med en støttende leder, kan bidra til at arbeidsplassen får medarbeider til å føle seg betydningsfull, føler støtte og kjenner mestring.

-Vårt ønske er å gi ansatte med utfordringen tilbake troen på seg selv og på den måten motivere dem til å skape den endringen som må til. Gjennom å tilby individuelle avtaler har vi faktisk den muligheten, avslutter Anniken.

Du kan melde deg på Akan-dagene her

I tillegg til Anniken Frimann kan du ser her hvem andre du møter på Akan-dagene

 

 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.