Kurs for bedriftshelsetjenesten

Nytt kurs vår 2020 kommer for påmelding

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedelsplass 7, Oslo

Pris: kr. 3200,-
Fakturagebyr 50,- (papir/e-mail/EHF). Dersom bedriften har krav om EHF-faktura ber vi deg informere om dette i referansefeltet . Skriv EHF + org.nr. i tillegg til vanlig referanse. Fakturaadresse må uansett skrives i fakturaadressefeltet.

Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs i virksomhetens Akan-arbeid.

Dette er et kurs for deg som ønsker mer kunnskap om Akan-arbeid som del av virksomhetens øvrige HMS og IA-arbeid. Fokus i kurset vil være bedriftshelsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, så vel som under oppfølging av ansatte med et rus- eller spilleproblem.

  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13timer.
  • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med: 12 valgfrie kurspoeng for allmennmedisin, 9 for samfunnsmedisin, 12 for arbeidsmedisin

 

Det legges opp til refleksjon og diskusjon.

 

Læringsmål:

  • Kjenne til de viktigste rus- og spilleforebyggende tiltak i dagens arbeidsliv.
  • Økt kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet.
  • Få med seg ideer, verktøy og materiell til hvordan Akan-arbeidet kan implementeres og få effekt i virksomhetene.

Forkunnskap:

 

Start: kl. 10.00 første dag – avslutning kl. 15.00 siste dag.

Relevante artikler, sider
og verktøy