Nye brosjyrer | Akan.no

Nye brosjyrer

nye brosjyrer

Akan kompetansesenter har nå tre nye brosjyrer på ulike temaer som berører arbeidslivet. Brosjyrene kan lastes ned som pdf fra våre nettsider eller dere kan få tilsendt gratis papirutgave (ved store forsendelser fakturere vi fraktkostnad).

Individuelle Akan-avtaler til nytte for hvem?

En brosjyre om arbeidsreinkludering, individuelle Akan-avtaler og samarbeid.  Akan-modellen kan være et virkemiddel for deg som pasient, for deg som arbeidsgiver og for behandlere.  Det handler om å komme inn tidlig nok, slik at ikke rus og avhengighet tar overhånd. Det er nemlig langt vanskeligere å komme tilbake når man først har mistet jobben, enn å klare å beholde den til tross for utfordringer.

Doping og arbeidsliv

Arbeidslivet etterspør kunnskap om doping. 92 prosent av de som får behandling og hjelp gjennom Steroideprosjektet er i arbeid eller under utdanning. Vi opplever at ledere og ansatte har et økende behov for råd om hvordan hindre og håndtere arbeidsrelaterte og adferdsmessige problemer knyttet til et relativt ukjent tema for arbeidslivet.

Vil du bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø?

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus og avhengighetsproblematikk. En kortfattet introduksjon til hva Akan kompetansesenter er og om arbeidsplassen som forebyggingsarena. Brosjyren passer til utdeling til alle ansatte i bedriften.

 

Det finnes også en rekke andre brosjyrer om aktuelle temaer på våre nettsider


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.