Se, forstå og ha mot til å snakke om det | Akan.no

Se, forstå og ha mot til å snakke om det

«Vi trodde det bare var uskyldig «lek» med kroppen. Det var vanskelig å forholde oss til ham når han forandret personlighet. Vi skjønte dessverre ikke alvoret, at grunnen var de anabole steroidene. I dag, når jeg vet det jeg vet om anabole steroider, hadde jeg nok søkt informasjon og hjelp»

Sitatet er hentet fra www.steroidelab.no, en kampanje om doping i regi av Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. Målet med kampanjen er å synliggjøre behandlingstilbudene i hele Norge, slik at de som har behov for helsehjelp vet hvor den finnes.

92 prosent av de som kontakter Steroideprosjektet for hjelp er i jobb eller studier. De som ringer dit, trenger råd og veiledning til hvordan få hjelp til å slutte med anabole steroider. Mange er redde for konsekvensene ved å si at de bruker ulovlige preparater. Mister jeg jobben? Sertifikatet? Blir jeg politianmeldt? Frykten og skammen blir for mange et hinder for å oppsøke hjelp. Et uønsket hinder, når bivirkningene er så sammensatte at medisinsk behandling, støtte og oppfølging over tid er helt nødvendig. Brukere av anabole steroider har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og prosjektleder Christine Wisløff i Steroideprosjektet sier: «Vi har sett et økt behov for å senke stigmatiseringen rundt bruk, og å vise en økt forståelse for hvorfor man begynner å bruke, og hvorfor det kan være vanskelig å slutte. Kun da kan vi nå ut til brukere som trenger helsehjelp» (akan.no)

Akan kompetansesenter engasjerer seg i doping som et relativt ukjent tema for mange i arbeidslivet.  Doping er medikamenter brukt for å gi prestasjonsfremmende effekt, der bruken ofte er motivert i kropp og prestasjon. Baksiden av medaljen er de psykiske og fysiske problemene som følger ved dopingbruk. Vi vet at bruken er skjult og tabubelagt å snakke om, men erfarer at kunnskap og økt bevissthet i virksomhetene – hos ledere, kollegaer og støtteapparat, medvirker til større grad av åpenhet. Økt bevissthet senker terskelen for å reagere og involvere den det gjelder ved bekymring, og for å oppsøke hjelp. Erfaringen er også at et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, den ansatte og hjelpeapparatet letter tilfriskningen. Arbeid med mulige tilpasninger, i kombinasjon med behandling, er en viktig del av rehabiliteringen.

Sammen med Steroideprosjektet og Antidoping Norge, arrangerer vi en rekke kurs og seminarer om temaet doping og arbeidsliv. Om du er interessert er neste mulighet på Zoom 27.april kl. 9-11.

Lytt gjerne til podkasten TaPraten i en ledig stund. Her har vi samtaler med fagpersoner og de som har kjent problematikken på kroppen. Episodene «Med kropp og prestasjoner på CV’n» og «Med kroppen som forsøkslaboratorium» lytter du til her.

Ønsker du å synliggjøre temaet og informasjon om hjelpetiltak i egen virksomhet, kan du laste ned brosjyren fra vår nettside her.

For råd og veiledning ring oss gjerne på 22 40 28 00, eller chat med oss her på nettsiden.

 

 

 


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.