Viktigheten av å snakke sammen   | Akan.no

Viktigheten av å snakke sammen  

tre personer sitter ved vannet og prater.

«Elisabeth, dette er bloggstoff», sa min kollega i et møte hvor vi snakket om en vanlig utfordring i lederskapet. Mange ledere venter for lenge med å snakke med medarbeidere de er bekymret for. Når det er kultur for å prate om utfordringer på arbeidsplassen, vil det også være lettere å ta praten når bekymringen først melder seg.    

I disse dager er det nøyaktig 40 år siden jeg begynte å jobbe. Mitt lille jubileum har satt tankene i sving. Gjennom 13 ulike jobber, under 12 forskjellige ledere, har jeg lært mye. Men det var først da jeg startet i min nåværende jobb, at jeg lærte hvordan snakke om utfordrende tema. Det var aldri en del av formell lederopplæring, diskutert i ledergrupper eller tema på kurs og samlinger. Hvorfor ikke?

 

Hva holder oss tilbake? 

Å jobbe i en virksomhet som ikke har tradisjon for å snakke om utfordrende tema, kan være et viktig hinder. Da blir det mindre naturlig å ta tak i både kulturelle og enkeltpersoners utfordringer.  

Psykologiske barrierer som tilskuereffekten og ansvarspulverisering, er andre grunner for at ledere nøler med å ta samtaler de frykter kan bli vanskelige. Fra undersøkelser og daglige samtaler med ledere, vet vi at mange frykter å gjøre feil, bli møtt med sinne eller ødelegge en god relasjon. Enkelte tenker at alkoholbruk er en privatsak, selv om det går utover jobb.  

For noen blir hindringene så dominerende at de skygger for evnen til å se hvor viktig bekymringssamtalen er. Andre er ikke er klar over samtalens betydning.  

Vi vet også at mangel på kunnskap er en hindring. Mange vet rett og slett ikke hvordan de skal ta opp sin bekymring med den det gjelder. Og de vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.  

 

Det handler om kultur  

Vi ser en tendens til at flere virksomheter innser at bedriftskulturen har betydning for hvor lett det er å ta tak i enkeltmenneskers utfordringer. 

Relevante spørsmål å stille for å evaluere og eventuelt endre kulturen, kan være:  

  • I hvilken grad har vi en ivaretakende kultur?  
  • Har vi styrende dokumenter, for eksempel en policy, som bygger opp under ivaretakelse?  
  • Har vi etablerte vaner som oppmuntrer til å se og snakke med hverandre om tema som oppleves vanskelige? 
  • Vet våre ledere hva som forventes av dem? Har de nok kunnskap og trygghet til å ta samtaler så tidlig som mulig?  
  • Er våre ledere og medarbeidere kjent med hvor de kan få kunnskap og veiledning?  

Dette er aktuelle spørsmål å stille seg for å bygge en kultur som bidrar til å korte ned tiden fra bekymring til handling.  

Som ledere er vi viktige kulturbærere. Det er ikke vår rolle å diagnostisere eller peke ut problemer, men å reagere på signaler som kan føre til negative konsekvenser for både individet og arbeidsplassen.   

Tidligere samtaler kan avdekke problemer før de eskalerer, og skaper en bedre arbeidsplass for alle. Å gå fra bekymring til handling er ikke bare nyttig, men nødvendig.  

 

Kunnskapen finnes 

Kanskje har du kunnskapen i egen organisasjon, eller eventuelt hos bedriftshelsetjenesten. Du er også velkommen til å kontakte oss. Vi er til for alle virksomheter i Norge. Ring oss på 22 40 28 00 hvor du kan være anonym om du ønsker, eller besøk akan.no hvor du finner mye informasjon, blant annet informasjon om digitalt samtalekurs for ledere 

Du er også hjertelig velkommen på vårt lederwebinar 6. juni.  

 

Invitasjon til dialog 

Har du selv noen erfaringer eller tanker om dette, fortell oss det gjerne på akan@akan.no  Det er ved å dele erfaringer vi kan lære og utvikle oss.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.