Verden blir digital – det gjør også Akan | Akan.no

Verden blir digital – det gjør også Akan

digital verden

– Vi må være der våre brukere forventer å finne oss. Det betyr at vi utnytter de digitale mulighetene. Denne satsingen øker år for år, og antall brukere øker i takt med at vi er på stadig flere plattformer og kanaler, sier direktør i Akan, Elisabeth Ege i en oppsummering av fjorårets aktiviteter.

I 2018 fornyet Akan kompetansesenter enkelte digitale verktøy, mens andre nye kom til.
– «Pulsmåler» ble lansert i fjor, og er et verktøy for å kartlegge kunnskapen, holdninger og arbeid den enkelte virksomhet gjør innenfor rus- og avhengighetsproblematikk. Dette er et «lavterskel»-tilbud som er enkelt i bruk og kostnadsfritt, forteller Elisabeth Ege.

Akan-direktøren er godt fornøyd med at stadig flere velger å bruke disse verktøyene, og tolker det dithen at Akan kompetansesenter tar tak i problemstillinger som opptar ansatte og ledere i norsk arbeidsliv.
– Det at bruken av Dilemmaverktøy er økt med 23 prosent siste år til over 30.000 brukere, viser at vi har truffet et behov i markedet, sier Ege.

Akan har de siste årene bevisst satset på sosiale medier, og er til stede på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Bloggene som skrives av både Akans egne ansatte og av inviterte gjestebloggere, har skutt i været når det gjelder antall lesere og spredning.
Flere av bloggene har kommet på trykk i andre medier, og har ført til foredrag- og intervjuforespørsler.

Også aktiviteten i såkalte tradisjonelle medier og flater viste en oppadgående tendens i 2018. Antall presseoppslag økte, og Akan var til stede både i riks- og lokalmediene, samt i fagpressen.
– Det å være synlig blant «folk flest» er viktig for oss. På den måten øker kjennskapen til Akan og vårt arbeid, og det vil bli enklere å huske på oss når vår kompetanse trengs, sier Akan-direktøren.

 

Noen tall – økning fra 2017 til 2018:
Appen «Akan på 1-2-3»: Økning på 56 % i antall brukere
Balance: 12 % økning i antall fullførte screeninger
Dilemmaverktøy: Økning på 23 % antall besøkende
Jeg spiller: Økning på 52 % i antall som har testet egen spillatferd

 

Fakta om verktøyene:

«Akan på 1-2-3»
Vi har med støtte fra Fondet for regionale verneombud bygg &anlegg, utviklet en web-app kalt «Akan på 1-2-3».
Web-appen lastes ned på mobil via www.akanapp.no , og egner seg ypperlig for alle typer bransjer, og for små og store bedrifter. Appen vil i 2019 bli tilgjengelig for nedlastning i Appstore og Google Play.

Balance
Dette er et internettbasert, helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, og kan bidra til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det.

Dialogverksted
Med Dialogverkstedet kan de ansatte diskutere situasjoner hvor de drikker alkohol sammen. Det er ikke fokus på individuelle alkoholvaner. Verktøyet kan hjelpe virksomheten til å kartlegge og vurdere sine «gråsoner». Med gråsoner mener vi sosiale sammenkomster i forbindelse med jobbreise, kurs, seminarer, representasjon, lønningspils, fester m.m.

Jeg spiller
Jegspiller.no er et verktøy der hensikten er å forebygge problemer knyttet til penge- og dataspill ved hjelp av informasjon, øvelser, og muligheten til å følge egen spilling over tid.

Dilemmaverktøy
Verktøyet er utviklet for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til jobbrelatert alkoholbruk, spill, narkotika- og medikamentbruk. Dilemmaverktøy består av korte filmer, med påfølgende diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til de ulike dilemmaene. Filmene er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt hva som er greit og ikke greit, og gir tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner.

Pulsmåler
Med Pulsmåler kan du kartlegge din virksomhets kunnskap, holdning og arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk.


Skrevet av: Signy Svendsen

Signy Svendsen

Kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter