Balance | Akan.no

Balance

Hva er Balance?

Balance er et internettbasert, helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt egne alkoholvaner, og kan bidra til å endre risikofylt bruk for de som har behov for det. Balance inneholder også et stressmestringsspor som gir deg råd om hvordan du kan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balance er lett tilgjengelig, og kan brukes hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett.

OBS: Er du ute etter et «test deg selv» verktøy, er del 1 av Balance et godt alternativ. Den består av spørsmål om dine alkoholvaner med rask tilbakemelding på om forbruket innebærer risiko eller ikke.

Dersom du som privatperson ønsker tilgang til testen eller hele Balanceprogrammet, ta kontakt med oss om dette.
Ønsker du å implementere Balance i en virksomhet (også kostnadsfritt) finner du mer informasjon om dette lenger ned på siden.

Her kan du se en video om Balance:

 

Hva består Balance av?

Balance består av to deler. Den første delen er en hurtigsjekk av alkoholvanene, og tar bare noen få minutter. Etter gjennomført test får brukeren tilbakemelding på om alkoholvanene er trygge, eller om det er et behov for å justere dem.

Den første delen er beregnet på alle. Dette fordi alle har nytte av å sjekke ut om alkoholvanene er innenfor trygge rammer, eller om man har behov for justering. Brukeren legger ikke igjen noen personidentifiserbare spor under denne testen, og er derfor helt anonym. Det skal være helt frivillig å ta testen og bedriften får ingen opplysninger om hvem som har tatt/ikke tatt den.

Alle som tar testen får tilbud om å være med i den andre delen av Balance, som har to alternative spor:

1) Et interaktivt program som handler om å ha det bedre i hverdagen og å redusere stress. Hoveddelen består av øvelser og tips til hvordan man kan håndtere stress og å bedre hverdagen. Programmet går over fire uker med tre sesjoner per uke, og passer for alle.

2) Et interaktivt, individualisert program som gir den enkelte hjelp og støtte til å legge om alkoholvanene. Programmet løper daglig i 56 dager, og deretter følger det en mindre intensiv oppfølgingsperiode på ytterligere ti måneder.

På bakgrunn av resultatene fra testen anbefales enten spor 1 eller spor 2. Brukeren kan likevel velge spor selv dersom det anbefalte alternativet ikke er ønsket.

Deltakelse i programmet er helt frivillig, og det er lett å melde seg på eller av.

Programmet er laget av psykologer og eksperter på alkohol og alkoholvaner. Det er ingen møter, grupper, personlige samtaler eller liknende.

 

 

Hvorfor bør din bedrift tilby Balance til de ansatte?

De aller fleste virksomheter er opptatt av de ansattes helse og velvære. Dette er helt naturlig både med tanke på omsorg for den enkelte ansatte og med tanke på bedriftens samfunnsansvar. Balance er et virkemiddel for å gi de ansatte bedre helse og økt livskvalitet.

Overdreven bruk av alkohol bidrar i stor grad til fravær, ulykker og arbeidsuførhet.

Er det trygt å bruke Balance? Her kan du lese mer om Balance og personvern

Bedrifter i Norge kan uten kostnad ta i bruk Balance. Man må likevel inngå en avtale om bruk med Akan kompetansesenter.

Ønsker du at bedriften skal ta i bruk Balance? Ta kontakt med Akan kompetansesenter

Bedriftshelsetjenester som ønsker å tilby Balance til sine brukere, kan også inngå en avtale med Akan kompetansesenter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.