Jeg tror en ansatt bruker narkotika. Hva gjør jeg? | Akan.no

Jeg tror en ansatt bruker narkotika. Hva gjør jeg?

På vår veiledningstelefon ringer det både ledere og medarbeidere fra ulike bransjer for å få råd om hvordan løse konkrete situasjoner eller håndtere en bekymring. De siste årene har én av fem av samtalene handlet om narkotika. Majoriteten av disse gjaldt konkrete enkeltpersoner.

Vi har hørt om dem som kommer i bakrus på jobb. Men det er ikke så ofte en ansatte kommer på jobb påvirket av narkotiske stoffer.
– Erfaringsmessig er det heller ettervirkningene av bruken som kommer til syne på jobb. Det kan eksempelvis være at man kan virke sliten, trøtt, ukonsentrert og uopplagt – noe som igjen kan medføre svekket arbeidsutførelse. Ulike narkotiske stoffer vil imidlertid kunne påvirke atferden forskjellig, forteller Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Halvparten av samtalene Akan mottok om narkotika i fjor, handlet om cannabis. I underkant én av fem dreide seg om amfetamin og en noe lavere andel om kokain. Naturlig nok, vet ikke alltid innringer hvilket narkotisk stoff det er snakk om.

For et par år siden gjennomførte Akan kompetansesenter en undersøkelse om erfaringer ved bruk av individuelle Akan-avtaler . Den viste at når narkotikabruk lå til grunn for avtalen, var det en høyere andel som selv hadde bedt om hjelp (12 %), enn når alkoholbruk lå til grunn (8%). I samme undersøkelse framkom det at 87 % av de ansatte i de 385 avtalene undersøkelsen omhandlet, var i jobb ved utgangen av året. Samme andel for de hvor narkotika lå til grunn, var 89 %.

– Uavhengig om det handler om narkotika, spill, alkohol eller medikamentbruk, anbefaler vi ledere og medarbeidere å sette ord på bekymringene. Dersom du har en magefølelse som forteller deg at noe ikke stemmer, så gjør noe med den. Snakk med vedkommende om bekymringen din. Beskriv hva du ser og hvordan du oppfatter vedkommende, og at det eventuelt ikke er akseptabelt på jobb. Vi erfarer at ved bruk av narkotika hender det relativt ofte at vedkommende både innrømmer å ha brukt narkotika, og også sier seg villig til å inngå en individuell Akan-avtale med en gang, fortsetter Ege.

Erfaringen i Akan kompetansesenter er at «Den nødvendige samtalen » ofte er inngangen til endring. Ved at leder beskriver hva han eller hun har observert, som endringer i fravær, humør, arbeidsprestasjoner eller andre åpenbare ting, gir samtalen også rom for å våge å snakke om problemene, og ikke minst kan det være starten på en endringsprosess.

– Dersom virksomheten har policy for rusmiddelbruk og spill, kan leder støtte seg til denne for å vise til virksomhetens generelle holdning til narkotika. Vi kommer langt med åpenhet og sammen kan vi bidra til at flere holder seg i arbeidslivet hvis vi evner å snakke om de tingene som oppleves utfordrende, avslutter Elisabeth Ege.

For mer informasjon:
Veileder i Akan-modellen
Narkotikakurs
Har du spørsmål om narkotika eller ønsker du å snakke med en av våre rådgivere før du tar samtalen? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00 – eller chat med oss (se grønt ikon på høyre side).

Veiledningstelefonen og chatten er åpen:
Mandag 12.00 – 14.30
Tirsdag til fredag 09.00 – 14.30


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.