Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Veileder i Akan-modellen

veileder

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering
av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har
tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og
internasjonalt.

Akan kompetansesenter forbeholder seg retten til å oppdatere og justere Veilederen ved behov. Vi vil informere om
dette på hjemmesiden. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kommentarer eller spørsmål knyttet til innholdet.

 

Det er flere måter å lese veilederen på:

Ved å lese publikasjonen i Issuu, kan du bla i veilederen som i en trykket versjon og søke på ord og begreper. Du kan også laste ned eller dele veilederen med andre ved å trykke på «share»-knappen. Du kan ikke skrive ut fra Issuu, dersom du skal skrive ut hele eller deler av veilederen må den lastes ned først.

Veileder i Akan-modellen Issuu-utgave

 

Dersom du vet at du skal skrive ut hele eller deler av veilederen, kan du laste den ned i PDF-format her. Denne er også høyoppløst og egner seg godt til trykk.

Veileder i Akan-modellen PDF-utgave


MENY