Veileder i Akan-modellen | Akan.no

Veileder i Akan-modellen

 

 

 

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, medikamenter og spill etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med norske virksomheter over tid, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

Akan kompetansesenter forbeholder seg retten til å oppdatere og justere Veilederen ved behov. Vi vil informere om dette på hjemmesiden. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kommentarer eller spørsmål knyttet til innholdet.

 

Justeringer vedrørende Personvernforordningen (GDPR) 

Veilederen i Akan-modellen er oppdatert og justert desember 2022 etter gjennomgang av advokat med hensyn til ivaretakelse av kravene i Personvernforordningen (GDPR). Dette gjelder særlig der vi beskriver oppbevaring av dokumenter som individuelle Akan-avtaler, samtykke til inngåelse av Akan-avtale og malen til individuelle Akan-avtaler. 

Les veilederen