Akan, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL i media angående ny undersøkelse | Akan.no

Akan, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL i media angående ny undersøkelse

Ny undersøkelse gjennomført av tre hovedaktører innen rusforebygging får spalteplass i mediene. To saker er blitt omtalt; én av fem har sett leder beruset i jobbrelaterte situasjoner og én av tre synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner.

 

Én av fem har sett leder beruset i jobbrelaterte situasjoner
Nylig har Akan kompetansesenter samarbeidet med våre kollegaer i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan om en undersøkelse som tok sikte på å undersøke norske arbeidstakeres forhold til alkohol. Her kom det blant annet frem at så mange som én av fem har sett leder beruset i jobbsammenheng. Saken ble blant annet omtalt i ABC nyheter, som du kan lese her.

 

Ikke uvanlig å ha sett leder beruset
I løpet av mai og juni ble en invitasjon om å delta i undersøkelsen sendt ut til 2000 respondenter i Akan-nettverket, fordelt på ca. 1660 virksomheter. I denne undersøkelsen svarte omtrent 1500 arbeidstakere om sitt forhold til alkohol. Respondentene er ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansvarlig, bedriftshelsetjeneste og andre ansatte Mange av spørsmålene i undersøkelsen tok spesifikt for seg å undersøke alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner slik som fester, seminarer, kurs, feiringer, konferanser og kundemiddager.

Her kom det frem at mange har sett sin leder beruset i de nevnte situasjonene, noe som understreker viktigheten av å begynne å snakke om rusmiddelbruk i arbeidslivet.

 

Rollemodell og kjøreregler
Som leder er man gjerne rollemodell eller signalgiver. Dette betyr at man kan sette tonen for hva som er akseptabelt, noe som kan bidra til å legge noen føringer for hva slags drikkekultur man får innad i en virksomhet. Løsningen for ledere rundt om i diverse virksomheter er at man diskuterer seg frem til enkle kjøreregler som sier hva som er greit/ikke greit med tanke på alkohol og rusmidler i jobbrelaterte situasjoner.

Tidligere undersøkelser viser blant annet at et høyt alkoholkonsum kan vise seg å være dyrt for virksomheter i form av sykefravær, nedsatt arbeidsevne og risiko for ulykker. Dette er tre gode grunner for å begynne å prate om rusmiddelbruk på arbeidsplassen.

 

Én av tre synes det drikkes for mye i jobbsammenheng
Nylig publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som viser at alkoholkonsumet har økt med 40 prosent de siste 20 årene. I vår undersøkelse viste det seg nemlig at én av tre synes det drikkes for mye i jobbsammenheng. Bruk av alkohol kan ha positive og negative sider, men dette funnet betyr imidlertid at virksomheter bør begynne å snakke om det. Les mer om hva Nettavisen skriver om denne saken ved å klikke her.

 


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.