Pårørende | Akan.no

Pårørende

Gevinsten ligger i åpenheten

Arbeidsplassen er en unik arena for å skape endring og å gi hjelp og støtte – også til deg som er pårørende til en som har utfordringer med rus- eller spillproblematikk.

Det er flere pårørende til arbeidstakere med rus- og spillproblemer i norsk arbeidsliv, enn det er folk med rus- og spillavhengighet. Det betyr at pårørende utgjør en stor gruppe. Da er det viktige spørsmålet: Hva kan arbeidsplassen gjøre?

Her finner du telefonnummer og lenker til en rekke organisasjoner som kan hjelpe deg som pårørende til personer med rus- eller spillutfordringer.

 

Hjelpetiltak:

 

Pårørendeorganisasjoner:

 

Brukerorganisasjoner:

 

Nyttige nettsteder:

 

Råd og veiledning for arbeidslivet: