Alor-nettverk | Akan.no

Alor-nettverk

 

Alor står for arbeidsliv og rus. Vi tilbyr regionale samlinger for deg som gjennom jobben kommer i kontakt med problemstillinger innen området.

Det er i dag ni regionale nettverk. Disse kan du lese mer om her.

Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon.

Nettverkene er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

 

alorsamling

 Målgruppe:

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger (HR) og om du er kollega som har erfaringer med arbeidsliv og rus.

Nettverkssamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø. Alor-nettverket i Oslo/Akershus organiseres av Akan kompetansesenter i et samarbeid med Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors.

Alor-nettverk finnes flere steder i landet. Du finner mer informasjon om alor og et alor-nettverk nært deg på alors nettsider.