Alor-nettverk

 

 

Alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

Alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som et nyttig i din jobb.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Nettverket er bygget på, og avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

Alor nettverket organiseres og tilrettelegges av «navn på tilretteleggere» i et samarbeid med «navn på et klinisk miljø». Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.

alorsamling

 Målgruppe:

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, bedriftshelsetjenester, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger (HR) og om du er kollega som har erfaringer med arbeidsliv og rus.

Nettverkssamlingene tilrettelegges av et kompetansesenter i nært samarbeid med behandlingsmiljø. Alor-nettverket i Oslo/Akershus organiseres av Akan kompetansesenter i et samarbeid med Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors.

Alor-nettverk finnes flere steder i landet. Du finner mer informasjon om alor og et alor-nettverk nært deg på alors nettsider.