Balance og personvern | Akan.no

Balance og personvern

Er det trygt å bruke Balance?

 • Akan kompetansesenter tar sikkerheten på alvor og vil gjøre sitt ytterste for å ivareta denne så lenge programmet er i bruk.
 • Alle data behandles konfidensielt og i tråd med norsk lov og regelverk i EU.
 • Alle data anonymiseres etter at du er ferdig med programmet.
 • Programmet ligger på en server utenfor bedriftens område. Kommunikasjon mellom din pc og denne serveren skjer over en kryptert og sikker https-link.
 • Arbeidsgiver har ikke tilgang til, og får ikke vite hva enkeltpersoner har svart.
 • Deltakelse er helt frivillig og du kan avslutte når som helst.
 • Deltakerne bestemmer selv om de vil benytte programmet hjemmefra eller fra jobben.
 • Under sjekken av alkoholvaner (del 1) oppgir man kjønn og alder og ellers ingen identifiserbare data. Data fra alkoholsjekken er dermed anonyme.
 • De som velger å gå videre i programmet (del 2) må oppgi mailadresse og mobilnr. Disse krypteres under den aktive tiden i programmet og slettes når man melder seg av. Opplysningene er etter dette anonymiserte.
 • Du bestemmer selv hvilken mailadresse du vil ha linken sendt til. Du kan gjerne bruke privat adresse.
 • Du får en egen personlig pin-kode som du må bruke ved pålogging til programmet.