Balance og personvern

Er det trygt å bruke Balance?

  • Akan kompetansesenter tar sikkerheten på alvor og vil gjøre sitt ytterste for å ivareta denne så lenge programmet er i bruk.
  • Datatilsynet har gitt konsesjon for bruk av Balance. Alle data behandles konfidensielt og i tråd med norsk lov og regelverk i EU.
  • Programmet ligger på en server utenfor bedriftens område. Kommunikasjon mellom din pc og denne serveren skjer over en kryptert og sikker https-link.
  • Arbeidsgiver har ikke tilgang til, og får ikke vite hva enkeltpersoner har svart.
  • Deltakelse er helt frivillig og du kan avslutte når som helst.
  • Deltakerne bestemmer selv om de vil benytte programmet hjemmefra eller fra jobben.
  • Under sjekken av alkoholvaner (del 1) oppgir man kjønn og alder og ellers ingen identifiserbare data. Data fra alkoholsjekken er dermed anonyme.
  • De som velger å gå videre i programmet (del 2) må oppgi mailadresse og mobilnr. Disse krypteres under den aktive tiden i programmet og slettes når man melder seg av. Opplysningene er etter dette anonymiserte.
  • Du bestemmer selv hvilken mailadresse du vil ha linken sendt til. Du kan gjerne bruke privat adresse.
  • Du får en egen personlig pin-kode som du må bruke ved pålogging til programmet.