Balance virker! | Akan.no

Balance virker!

Akan tilbyr et webbasert program for test og justering av alkoholvaner som får anerkjennelse i en norsk studie. Resultatene av studien vekker internasjonal oppmerksomhet når de nå er publisert i det velrenommerte fagtidsskriftet Addiction.

Det unike med Balance, som skiller programmet fra de fleste andre alkoholforbrukstester, er at Balance også tilbyr en intensiv selvhjelpsmodul til dem som ønsker å redusere alkoholkonsumet.
Balance er et gratis lavterskeltilbud, og et svært nyttig verktøy for bedrifter som tar rusproblematikk i arbeidslivet på alvor. Å distribuere Balance til ansatte krever svært lite av en virksomhet, samtidig som man når mange med hjelp før det er for sent.

Vi lanserte Balance i 2009. Så langt har omtrent 40 000 arbeidstakere sjekket og reflektert over sitt alkoholforbruk, og over 2 000 mennesker har benyttet seg av tilbudet om hjelp til å justere alkoholvanene sine.  Nye virksomheter og arbeidstakere kommer til hele tiden. Versjon tre av programmet er nylig lansert, og er mer tilgjengelig enn noen gang ettersom det nå også kan brukes på nettbrett og telefon.

Forsker Håvar Brendryen ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, har gjennomført en studie som evaluerer effekten av selvhjelpsmodulen i Balanceprogrammet. Resultatene av studien ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Addiction under tittelen: «Balance – a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.» i slutten av oktober. Håvar Brendryen har skrevet artikkelen i samarbeid med Ingunn Olea Lund, Ayna Johansen, Marianne Riksheim, Sverre Nesvåg og Fanny Duckert.

I korte trekk konkluderer artikkelen med at en gjennomgående tendens er at de som har fått tilbud om intensiv selvhjelp etter hurtigtesten har redusert alkoholkonsumet mer enn gruppen som ikke har fått dette tilbudet. Forskjellen var statistisk signifikant for de fleste sammenligningene, men riktignok ikke for alle.

Studien viser også at noen av dem som fikk tilbud om selvhjelp ikke valgte å ta denne i bruk, eller brukte det så lite at man ikke kunne forvente noen effekt. Dette tolkes som at tilbudet i sin nåværende form ikke passer alle i målgruppen. Jeg tror det er viktig å ha i bakhodet at internettbaserte terapiformer ikke passer for alle, men slik vil det kanskje være med alle former for hjelp eller behandling? Noe passer for enkelte, mens andre finner god hjelp i helt andre tilbud. Heldigvis finnes det flere veier til målet.

Studien viser også noe annet som er svært interessant. Når man sammenligner tallene fra studien med tall fra Akan kompetansesenter, viser det seg at nesten dobbelt så mange velger å fullføre selvhjelpsmodulen når programmet tilbys gjennom arbeidsgiver enn når enkeltpersoner tar i bruk programmet på egen hånd. Dette er etter min mening et svært godt argument for at norske virksomheter skal tilby dette som en del av HMS-tilbudet til sine ansatte, snarere enn å overlate til de ansatte å finne ut av det selv.

En ting er i alle fall sikkert: Balance er et unikt tilbud til arbeidslivet som bidrar til gevinst, Prøv det du også!


Skrevet av: Einar Nilsen

Seniorrådgiver innen informasjon, kommunikasjon og teknologi ved Akan kompetansesenter. Utdannet innen journalistikk, foto, web og mediekunnskap. Brenner for kommunikasjonsfaget, web og visuelle medier. Fritiden min bruker jeg først og fremst på datteren min, men også på foto, bøker, musikk, film og sportsfiske.