Hydro er vinner av Akan-prisen 2020 | Akan.no

Hydro er vinner av Akan-prisen 2020

Vinner av årets Akan-pris går til Hydro. Årlig deler Akan kompetansesenter ut denne prisen til virksomheter som forebygger og håndterer rus- og avhengighetsproblematikk på en god og systematisk måte. 

Sør-Norge Aluminium AS (nå Hydro Husnes) vant Akan-prisen i 2006, og Hydro Årdal vant den i 2008. Nå mener juryen at konsernet Hydro er en verdig og riktig vinner. De har arbeidet systematisk og grundig for å etablere ett felles rammeverk og enhetlige arbeidsmetoder for alle sine 11 selskaper i Norge.

–  Hydro er en svært verdig vinner av Akan-prisen 2020 sier direktør i Akan kompetansesenter Elisabeth Ege. Arbeidet er forankret hos ledelsen og ansatte. Deres felles rammeverk er basert på kunnskap og deres egne erfaringer. De vektlegger både forebygging og oppfølging av enkeltpersoner og har etablert et godt system for opplæring av ledere og ansatte. I tillegg deler de velvillig sine erfaringer og informasjon om sitt Akan-arbeid med andre virksomheter. Vi opplever at de er stolte av arbeidet de gjør på dette feltet, sier hun.

Ikke en del av begrunnelsen, men verdt å nevne, er at Hydro i sin tid, bidro sterkt i etableringen av Akan. Hydros måte å møte ansatte med alkoholproblemer, ‘Hydro-modellen’, var den gang en viktig inspirasjon for utvikling av Akan-modellen.

Hydro hadde tidligere store ulikheter i policy, prosedyrer og håndtering av Akan-saker. I august 2017 etablerte virksomheten et partssammensatt prosjekt for å samordne all aktivitet rundt rus- og spillforebygging i Norge. Initiativet til dette kom fra virksomhetene lokalt.

Det har vært viktig for Hydro å sikre en rettferdig og lik håndtering av Akan-saker. Derfor har de blant annet fått på plass én felles overordnet policy og felles prosedyrer. En egen verktøykasse for arbeidet er utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenestene på de ulike lokasjonene.

Alle ledere med personalansvar og Akan-personell har fått opplæring i felles policy, Akan-modellen og prosedyrer for individarbeidet. Alle ledere med personalansvar har i tillegg fått opplæring i ‘den nødvendige samtalen’

– Jeg er veldig stolt over å motta denne prisen på vegne av Hydro sier konserndirektør for HR og HMS, Hilde Vestheim Nordh. Vi har en lang tradisjon for å jobbe med rus og avhengighet i bedriften vår, og det er svært viktig. Som i alt HMS arbeid, må vi ha et forebyggende fokus, men det er også viktig å sørge for at de av våre ansatte som trenger hjelp får det. I denne vanskelige tiden som vi er inne i, med mange restriksjoner og mer isolasjon, er akanarbeidet vårt enda viktigere enn ellers. Jeg er derfor veldig glad for at vi i løpet av de siste årene har løftet oss til et enda bedre nivå og at dette har skjedd gjennom et bredt samarbeid i organisasjonen sier hun.

På bildet ser du Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO overrekke prisen til konserndirektør for HR og HMS i Hydro, Hilde Vestheim Nordh.
Prisen er et bilde av kunstneren Gunilla Holm Platou og heter «Flokken».


Skrevet av: Einar Nilsen

Seniorrådgiver innen informasjon, kommunikasjon og teknologi ved Akan kompetansesenter. Utdannet innen journalistikk, foto, web og mediekunnskap. Brenner for kommunikasjonsfaget, web og visuelle medier. Fritiden min bruker jeg først og fremst på datteren min, men også på foto, bøker, musikk, film og sportsfiske.