Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Fakta og informasjon

Her finner du fakta om de ulike rusmidlene og spill, rusmiddeltesting og juridiske spørsmål, forskning og publikasjoner.

Klikk på plusstegnet for å utvide teksten.

 • Alkohol

  Omkring 90 % av den voksne, norske befolkningen drikker alkohol. Studier viser at 10 – 15 % av ansatte i norsk arbeidsliv drikker med helserisiko. Arbeidsplasser kan gjennom sitt øvrige helsefremmende arbeid øke kompetansen på alkoholforbruk, og dermed forebygge helsemessige konsekvenser.

  Les mer om alkoholforbruk her.
 • Narkotika

  Narkotiske stoffer påvirker hjernen og sentralnervesystemet, og virkningen kan variere sterkt. Det kan være vanskelig å oppdage narkotikabruk, og ettervirkning av bruk.

  Les mer om virkningen av de ulike narkotiske stoffene her.
 • Medikamenter

  En del medisiner kan gi toleranseutvikling og skape avhengighetsproblemer. Noen medisiner kan føre til endring av sinnstilstand og dermed ha betydning for jobbprestasjoner .

  Les mer om de mest aktuelle vanedannende medisinene her
 • Pengespill

  Pengespillavhengighet er en diagnose som kan gi store konsekvenser både for den det gjelder og for vedkommendes jobbprestasjoner. Arbeidsplassen kan være en viktig arena for tidligere å oppdage pengespillavhengighet.

  Les mer.
 • Dataspill

  Akan kompetansesenter får jevnlig henvendelser fra arbeidsplasser som er bekymret for medarbeidere som spiller så mye på fritiden at det går utover arbeidsutførelsen. Økt kunnskap og åpenhet om temaet kan bidra til at problematisk spillaktivitet oppdages på et tidlig tidspunkt.

  Les mer.
 • Hva er avhengighet?

  Utviklingen fra bruk av rusmidler til avhengighet følger ulike stadier og er vanskelig å definere. Hva som skjer med hjernen når man er rusavhengig og hvorfor man blir avhengig av rusmidler kan du lese mer om her.

  Les mer her.
 • Rusmiddeltesting

  Rusmiddeltesting som kontrolltiltak er beskrevet i Arbeidsmiljøloven, og krever hjemmel i lov for å kunne gjennomføres i en virksomhet. Rusmiddeltester som del av et behandlingsopplegg kan gjennomføres dersom begge parter er enige om det. Les mer her.

  Les mer her.
 • Juridiske spørsmål

  Erfaringsmessig er det mange spørsmål knyttet til Akan-arbeidets juridiske forankring, rusmiddeltesting, oppsigelse og avskjed, oppbevaring av dokumenter, registrering av opplysninger, taushetsplikt og ansvarsforhold.

  Les mer her.
 • Forskning om arbeidsliv og rus

  Her finner du fakta og forskning om arbeidsliv og rus, samt referanser og linker til ytterligere informasjon.

  Les mer her.
 • Publikasjoner fra Akan kompetansesenter

  I løpet av de siste årene har Akan kompetansesenter gjennomført ulike studier i arbeidslivet med fokus på rus- og avhengighetsproblematikk. Studiene har resultert i spennende publikasjoner som du finner her. her.
 • Nyttige lenker

  Her får du en oversikt over norske nettsteder som kan være nyttige.

  Les mer.


MENY