Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Alkohol

flasker2

 

 

Nesten 90 prosent av den voksne, norske befolkningen (over 15 år) er fra tid til annen brukere av alkohol. Ulike studier viser at mellom 10 – 15% av ansatte  har et risikofylt alkoholforbruk. Denne gruppen kan ha store helsegevinster av å justere ned forbruket sitt. Fra et folkehelseperspektiv er arbeidsplassen en gunstig arena for folkeopplysning og helsefremmende arbeid.

 

Konsekvenser av alkoholbruk angår ikke bare den enkelte, men også vedkommendes familie, nærmiljø og arbeidsplass. Enkeltpersoners alkoholbruk og misbruk utgjør slik et stort samfunnsmessig problem.

 

Det er ikke tilstrekkelig bare å se på den enkeltes totalforbruk over tid. Oppmerksomhet må også rettes mot enkelte drikkesituasjoner. Disse kan variere med drikkemønsteret og rusmiddelvanene hos ansatte på det enkelte arbeidssted. Vårt alkoholforbruk er nært knyttet til drikkevanene i den kulturen vi lever i. Personer som sliter med å holde sin rusmiddelbruk på et akseptabelt nivå vil antakelig klare seg bedre i en «tørr» kultur. I en «fuktigere» kultur er risikoen for utvikling av alkoholproblemer antakelig større fordi grensene for hva som regnes som normalbruk er forskjøvet. Det kan være små marginer som skiller ”normalbruk” fra ”problembruk”, noe en må være bevisst på i organiseringen av det forebyggende arbeidet på arbeidsplassen. Så hvor går grensene?

 

Alkoholenheter – hjelpemiddel i bevisstgjøring om eget forbruk

Å telle alkoholenheter (AE) kan for noen være et nyttig verktøy i bevisstgjøring om eget alkoholforbruk. Tabellen nedenfor viser hvordan omregning til AE foretas.

1 alkoholenhet = 1 AE = 1,5 cl ren alkohol = omtrent 12-15 gr alkohol

1 alkoholenhet tilsvarer omtrent alkoholmengden i:

1 flaske pils (33 cl)

2 flasker lettøl (66 cl)

1 glass rød/hvit vin (12 cl)

1 glass hetvin (8 cl)

1 drink brennevin (4 cl)

—————————————————

1 flaske vin = 6 AE 1 flaske brennevin (40 %) = 18 AE

Tommelfingerregelen er at 1 AE gir ca. 0,3 promille. Som en hovedregel anslår vi at alkoholen forbrenner med 0,15 promille per time. Vær oppmerksom på at de individuelle forskjellene kan være store (0,10 – 0,25).

Folkehelseinstituttet opplyser at i gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. For omtrentlig beregning av promille etter alkoholinntak bruker Folkehelseinstituttet denne formelen:

For kvinner: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 60%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille

For menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 70%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille

For å beregne hvilken promille en oppnår ved ulike alkoholinntak kan en f.eks. gå inn på www.promillekalkulator.no eller tilvarende nettsteder. Vær oppmerksom på at slike utregningsmåter ikke får tatt hensyn til individuelle forskjeller!

 

Grensen for hva som er et skadelig forbruk vil variere fra person til person, og følgelig er det meget vanskelig å sette opp en rettesnor. WHO har satt grenseverdiene for klart risikofylt drikking til 14 AE pr. uke for kvinner og 21 AE pr uke for menn (Fauske, i Moen 2003). Å drikke mer enn disse grenseverdiene betegnes som å ”drikke på rødt”. Tilrådelig konsum anslås til å være under 13 AE pr uke for menn, og under 9 AE pr uke for kvinner (Fauske, i Moen 2003). Et alkoholforbruk som ligger mellom tilrådelig nivå og klart risikofylt drikking har man i Norge definert som et bekymringsfullt alkoholforbruk eller å ”drikke på gult” (mellom 13 og 21 AE pr. uke for menn og mellom 9 og 14 AE pr. uke for kvinner). Det er verdt å merke seg at disse grenseverdiene kun omfatter helsekonsekvenser og ikke tar for seg eventuelle sosiale konsekvenser.

Del ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

MENY

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies. mer informasjon

Ved å fortsette å bruke nettstedet , samtykker du til bruk av cookies.

Close