"Så du er en sånn som blir stille når du møter motstand" | Akan.no

“Så du er en sånn som blir stille når du møter motstand”

Istedenfor å bli møtt med nysgjerrighet, opplevde jeg å bli bombardert med mine kollegers synspunkter. Jeg ble paff av mangelen på dialog. 

 

«Så du er en sånn som blir stille når du møter motstand», sa en tidligere kollega til meg med et smil rundt munnen. Vi hadde gruppearbeid. Jeg var nyansatt og hadde delt mine synspunkter om et tema jeg hadde lang erfaring med. Istedenfor å møte mitt synspunkt med nysgjerrighet, opplevde jeg å bli bombardert med de andre gruppedeltakernes synspunkter.

Jeg ble paff av denne fullstendige mangelen på dialog, og derfor stille.  

Hos oss i Akan kompetansesenter har vi tre ord som skal prege vår væremåte: Lydhør, uredd og raus. Våre verdier. Vi har også snakket oss fram til hva vi mener med hvert enkelt ord. Om verdien lydhør sier vi følgende: “Vi lytter etter intensjonen og møter andres perspektiv med nysgjerrighet og respekt.”  

Denne teksten handler om hvorfor nettopp dette er så viktig.  

 

Unngå grøftene  

Ulike synspunkter er utvilsomt viktig for utvikling, og må for all del fram. Det var formen jeg reagerte på den gangen. En verbal skyttergravskrig istedenfor dialog. Opplevelsen jeg hadde beskrives godt av den danske filosofen Løgstrup: Samtaler mellom mennesker havner ofte i to grøfter. Den ene eller begge parter trekker seg fra samtalen. Eller at den ene eller begge parter går til angrep. I midten finner vi dialogen, hvor kommunikasjonen går begge veier.  

Når kommunikasjonen mellom enkeltpersoner eller grupper havner i en av «grøftene», blir det vanskelig å jobbe sammen, og vanskelig å få til endringer.  

De fleste av oss har nok opplevd at samtaler har havnet i grøften. Og i iveren etter å få hevdet mine egne synspunkter, har jeg garantert bidratt til det selv også. Også som leder.   

 

Arbeidsgivere er pålagt å legge til rette for et godt ytringsklima  

Fra 2020 er norske arbeidsgivere pålagt å legge til rette for et godt ytringsklima.  Forskere definerer dette som summen av psykologisk trygghet og ytringseffekt. Det skal være trygt å si ifra om egne feil, kritikkverdige forhold og å komme med ideer. I tillegg skal det nytte å si ifra, ytringer skal tas på alvor og bli nøye vurdert.  

Ordet kommunikasjon betyr «gjøre felles». Hensikten med å snakke sammen, er å skape felles refleksjon. Betydningen av å snakke sammen er stor, og hvordan vi kommuniserer har betydning for trygghet, åpenhet og refleksjon.  

 

Hvordan berører dette forebygging av problematisk bruk i arbeidslivet?  

Med et godt ytringsklima øker sannsynligheten for at det blir gitt bekymringsmeldinger. Og det øker sannsynligheten for at ansatte selv tør å be om hjelp. Min erfaring er at det i et arbeidsmiljø med godt ytringsklima, også er lettere for ledere å ta bekymringssamtaler.  

Vi mottar daglig henvendelser fra ledere som er bekymret for ansatte, tror det har med problematisk bruk av rusmidler å gjøre, og lurer på hvordan de skal håndtere dette. Innimellom fortsetter lederen med: «men medarbeideren min innrømmer ikke at han drikker for mye».  

Hvilken dialog har da lederen lagt opp til? Kommet med påstander framfor å møte medarbeideren med spørsmål og interesse? Snakket mer selv enn å lytte?   

Jeg er fullstendig klar over at dette ikke er de enkleste samtalene en leder tar. Det er (heldigvis) heller ikke en type samtaler ledere får mengdetrening i. Men vi har noen erfaringsbaserte anbefalinger, som du blant annet finner på akan.no.  

 

Klokere av å lytte til andres synspunkter  

Forskere bruker begrepet dialogisk kommunikasjon, som defineres blant annet som en tro på at man kan lære noe av hverandre, respekt for andre selv når man er uenig, og utforsking av forskjellige syn.  

Det stemmer godt med min egen erfaring. Jeg blir alltid klokere av å lytte til andres synspunkter. Kanskje spesielt når de avviker fra mine egne. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg er enig, men jeg får et utvidet perspektiv. Beslutninger kan tas på bedre grunnlag.  

For meg er dette også en viktig hensikt ved partssamarbeidet. Den jevnlige dialogen mellom tillitsvalgte og ledelse, samt arbeidsmiljøutvalg og andre partssammensatte utvalg.  

Hvordan det gikk med min kollega og meg? Veldig bra. Vi fikk god dialog. Jeg hadde mye å lære av han. Og i all beskjedenhet, han av meg.   

 

God sommer!  

Vår veiledningstjeneste er åpen mandag – fredag klokken 09:00 – 14:30 (med unntak av uke 29 og 30). Ring oss på 22 40 28 00, eller send direktemelding på akan.no.

På vegne av oss i Akan kompetansesenter ønsker jeg deg en god og avslappende sommer!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.