Fem tips til deg som leder | Akan.no

Fem tips til deg som leder

 1. Snakk om hvordan dere vil ha det
  Snakk om hva seksuell trakassering på arbeidsplassen er, og hvor grensene går hos dere. Det er enklere å forebygge hvis du anerkjenner problemet. Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering, (Likestillings og diskrimineringsloven §13 – 6). ​

 2. Ikke skyld på fylla
  Alkohol øker faren for seksuell trakassering, og kan brukes for å bagatellisere hendelser. Fylla har ikke skylda. Husk å servere et godt utvalg av alkoholfri drikke når dere arrangerer sommerfester. Gjør det lett å velge, så bidrar dere til måtehold.​

 3. Lag tydelige rutiner
  Utarbeid tydelige rutiner for varsling og håndtering av trakassering og seksuell trakassering, og gjør dem kjent for alle. Vær tydelig på at det skal være trygt å si fra om ubehagelige hendelser. Vi anbefaler også at dere utarbeider en policy for rusmiddelbruk og spill.

 4. Håndter ubehagelige hendelser
  Hvis du observerer eller hører  om seksuell trakassering, må du reagere iht. virksomhetens rutiner og ivareta de det gjelder. Det handler om å gjenopprette et trygt arbeidsmiljø, ikke finne syndebukker.  ​

 5. Ta kontakt med bedriftens arbeidsgiverorganisasjon
  Ønsker du veiledning, ta kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen din.
   

 

www.settestrek.no 

www.ldo.no