Fem tips til deg som medarbeider | Akan.no

Fem tips til deg som medarbeider

 1. Si fra
  Hvis du opplever eller hører om seksuell trakassering og andre ubehagelige hendelser, har alle medarbeidere en plikt til å informere arbeidsgiver, verneombud eller tillitsvalgt (Arbeidsmiljøloven § 2-3).

 2. Gjør det lett å velge
  Alkohol øker faren for seksuell trakassering. Er du med på å arrangere sommerfest, husk også å servere et godt utvalg av alkoholfri drikke. Gjør det lett å velge, så bidrar dere til måtehold.

 3. Ikke skyld på fylla
  Ikke bortforklar seksuell trakassering og uakseptabel atferd med at medarbeideren var full. Fylla har ikke skylda.

 4. Bli kjent med rutiner for varsling
  Finn ut om dere har en policy for rusmiddelbruk og spill og tydelige rutiner for varsling om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er en fordel å vite hva som gjelder, og snakk med kollegaene dine om det. ​ Ta gjerne initiativ overfor leder for å diskutere hvor grensene går hos dere.

 5. Ta kontakt med arbeidstakerorganisasjonen din
  Dersom du er organisert, snakk med fagforeningen din. Her kan du få god veiledning og støtte.

 

www.settestrek.no 

www.ldo.no 

 

Folk som skåler.