Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Bedriftsbesøk

Akan kompetansesenter kommer til din virksomhet!

Vi betjener hele landet. Våre rådgivere kan komme på besøk til din bedrift for å delta i møter eller holde innlegg. Vi kan bidra med kunnskap og erfaring for å inspirere til å etablere rusmiddelpolicy, diskutere bedriftskultur og for å videreutvikle Akan-arbeidet i bedriften. Vi gir også hjelp og råd til håndtering av rusmiddelproblemer blant ansatte.

Førstegangsbesøk i din bedrift er gratis. For neste besøk innenfor samme kalenderår må bedriften betale en egenandel på kr 1000,– og for ytterligere besøk en egenandel på kr 1500,– for hvert besøk. Vi dekker reise og opphold selv. Det er egne priser for bedriftsinterne kurs.

Vi kan også holde innlegg på konferanser, ta kontakt for nærmere avtale.

Fakturagebyr 50,- (papir/e-mail/EHF).

Vi er også tilgjengelige for videokonferanse og Skype.


MENY