Er du leder? La ansatte sjekke alkoholvanene sine med Balance | Akan.no

Er du leder? La ansatte sjekke alkoholvanene sine med Balance

Balance hjelper arbeidstakere til å sjekke egne alkoholvaner og til å reflektere over eget forbruk. Ved å tilby sine ansatte verktøyet sender også arbeidsgiver et tydelig signal om at de er opptatt av at de ansatte skal ha det bra. Og at arbeidsplassen bryr seg om dem. Verktøyet er et unikt tilbud som bidrar til bedre livskvalitet for enkeltpersoner og gevinst for virksomheten.

Verktøyet er utviklet av psykologer og eksperter på alkohol og alkoholvaner, og siden lanseringen i 2009 har over rundt 45 000 fullført testen. I den siste tiden hvor mange norske arbeidstakere sitter på hjemmekontor, har etterspørselen etter Balance økt.

– Vi vet at norske ledere og virksomheter er opptatt av de ansattes helse og velvære. Balance er et godt verktøy for å ivareta dette, sier direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

Hva er Balance?

Balance er et internettbasert, helsefremmende tiltak for de som ønsker å sjekke sitt alkoholforbruk. Programmet hjelper brukeren til å øke bevisstheten rundt eget alkoholkonsum og kan også bidra til å endre et risikofylt forbruk for de som måtte ha behov for det. Balance kan brukes på alle plattformer som PC, nettbrett eller smarttelefon og man er anonym.

-Alle kan ha nytte av å sjekke ut om alkoholvanene er innenfor trygge rammer, eller om man har behov for justering, sier Ege.

Balance tilbyr også en intensiv selvhjelpsmodul til dem som ønsker å redusere alkoholkonsumet.

-Vi erfarer at nesten dobbelt så mange velger å fullføre selvhjelpsmodulen når programmet tilbys gjennom arbeidsgiver, enn når enkeltpersoner tar i bruk programmet på egen hånd, fortsetter Ege.

En tidligere studie viser at en gjennomgående tendens er at de som har fått tilbud om selvhjelp etter hurtigtesten, har redusert alkoholkonsumet mer enn den gruppen som ikke har fått dette tilbudet.

-Balance er et kostnadsfritt tilbud og er et nyttig verktøy for bedrifter som er opptatt av forebygging. Å distribuere Balance til ansatte krever svært lite av en virksomhet, samtidig som man når mange før et eventuelt problem får utvikle seg. Det er spesielt viktig i en tid hvor vi ikke ser hverandre daglig, avslutter Ege.

 

Du finner mer informasjon om Balance på våre nettsider

  • Balance er kostnadsfritt for virksomheter i Norge. For mer informasjon: Kontakt oss på akan@akan.no eller på telefon 22 40 28 00

Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.