Akan-dagene: Det er deg som leder det kommer an på   | Akan.no

Akan-dagene: Det er deg som leder det kommer an på  

Veidekke har i en årrekke jobbet for at alle ansatte skal beholde en god fysisk og psykisk helse. Det gjør de blant annet gjennom nødvendige samtaler med ansatte som har rusmiddel- eller spillutfordringer. På Akan dagene 2020 møter du Anne Thorbjørnsen, konserndirektør HR og HMS, Veidekke. Gled dere!

I samtale med administrerende direktør ved Den Norske Opera &Ballett, Geir Bergkastet, vil Thorbjørnsen snakke om viktigheten av de nødvendige samtalene.

-Ta den nødvendige samtalen nå; det blir alltid verre hvis du utsetter den eller ikke tar den, sier Anne Thorbjørnsen.

Hun har lang operativ HR-erfaring i linja hvor hun blant annet jobbet med Akan-saker og sittet i Akan-utvalget og påpeker at det handler om flere gode arbeidsår for alle og bedre helse gjennom godt arbeidsmiljø.

-I Veidekke jobber vi aktivt med involvering og inkludering – og er opptatt av å ta vare på menneskene som jobber her – også når de har utfordringer av ulike slag. Derfor må du stille krav til den som trenger hjelp og vise i handling at du er der for vedkommende.

 

Bedriftshelsetjenesten i Veidekke bistår ved oppfølging av arbeidstakere med rusproblemer og spilleavhengighet og virksomheten har en tydelig politikk for rusmiddel- og spilleaktivitet som en del av sitt Akan-arbeid og forebyggende HMS-arbeid, som gjelder for alle i selskapet.

-Det beste du som leder kan gjøre er å være tydelig overfor den som har et rusproblem – det er deg som leder det kommer an på. Er du tydelig, er sjansen bedre for å lykkes, sier Thorbjørnsen.

Du kan melde deg på Akan-dagene her

I tillegg til Anniken Frimann kan du ser her hvem andre du møter på Akan-dagene

 

 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.